วีซ่าฟรี ‘จีน’ 5 เดือน แรงเบอร์ไหน? ‘ท่องเที่ยว’ คาดดึงจีนมาไทย 4.4 ล้านคนปี 66

วีซ่าฟรี ‘จีน’ 5 เดือน แรงเบอร์ไหน?  ‘ท่องเที่ยว’ คาดดึงจีนมาไทย 4.4 ล้านคนปี 66

เปรียบมาตรการ ‘วีซ่าฟรี’ แก่ ‘นักท่องเที่ยวจีน’ เป็นยาแรงที่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือด กระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างเร่งด่วน ว่าแต่ผลลัพธ์ของมาตรการนี้จะแรงเบอร์ไหน? สองผู้บริหารหญิงคุมท่องเที่ยวไทย ‘สุดาวรรณ’ รมว.การท่องเที่ยวฯ และ ‘ฐาปนีย์’ ผู้ว่าการ ททท. มีคำตอบ

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นำโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ด้วยการยกเว้นวีซ่า (วีซ่า-ฟรี) แก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 2566 – 29 ก.พ. 2567

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดว่ามาตรการวีซ่า-ฟรีแก่ทั้ง 2 ประเทศ จะช่วยเร่งเครื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2566 และส่งผลดีจนถึงต้นปี เนื่องจาก “นักท่องเที่ยวจีน” เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของประเทศไทย ขณะที่ “นักท่องเที่ยวคาซัคสถาน” เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซัน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของประเทศไทย ฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด และเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงทั้งด้านรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ามาตรการวีซ่า-ฟรี จะเป็นแรงส่งช่วยพลิกฟื้นการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่าตลอดช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่มีการใช้มาตรการวีซ่า-ฟรี จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนประมาณ 1,912,000 – 2,888,500 คน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 41-62% สร้างรายได้เข้าประเทศ 92,583 – 140,313 ล้านบาท

วีซ่าฟรี ‘จีน’ 5 เดือน แรงเบอร์ไหน?  ‘ท่องเที่ยว’ คาดดึงจีนมาไทย 4.4 ล้านคนปี 66

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 10 ก.ย. 2566 จำนวนสะสม 2,284,281 คน ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย

ทั้งนี้ ถ้าไม่มีมาตรการวีซ่า-ฟรี ททท.คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยตลอดปี 2566 จำนวน 3,470,430 คน ซึ่งคิดเป็นการฟื้นตัว 31% สร้างรายได้ 174,358 ล้านบาท

แต่เมื่อมีมาตรการวีซ่า-ฟรีเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญช่วยกระตุ้นตลาด จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยจำนวน 4.04 - 4.4 ล้านคน และมุ่งสู่เป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ 257,500 ล้านบาทในปี 2566 เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (Ease of Traveling) นักท่องเที่ยวไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการขอวีซ่าและเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 1-8 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงโกลเด้นวีค (Golden Week) ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมออกเดินทางท่องเที่ยว

วีซ่าฟรี ‘จีน’ 5 เดือน แรงเบอร์ไหน?  ‘ท่องเที่ยว’ คาดดึงจีนมาไทย 4.4 ล้านคนปี 66

ประกอบกับพันธมิตรด้านสายการบินมีความพร้อมจัดทำเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) และเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนการเปิดเส้นทางการบินใหม่ อาทิ เฉิงตู - สมุย, ปักกิ่ง - เชียงใหม่, กว่างโจว - เชียงใหม่, เซี่ยงไฮ้ - เชียงใหม่, เซี่ยงไฮ้ - ภูเก็ต, กว่างโจว – ภูเก็ต และ คุนหมิง - หาดใหญ่

ทั้งนี้ ระยะเวลาของมาตรการวีซ่า-ฟรี ยังครอบคลุมถึงช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ที่จะช่วยส่งเสริมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2567 อีกด้วย