บังคับต่างชาติเที่ยวไทยฉีดวัคซีน 2 เข็มวุ่น จี้นายกฯทบทวนมาตรการย้อนกลับ

บังคับต่างชาติเที่ยวไทยฉีดวัคซีน 2 เข็มวุ่น จี้นายกฯทบทวนมาตรการย้อนกลับ

เอกชนท่องเที่ยว 10 สมาคมใน “ภูเก็ต-พังงา-กระบี่” ร่อนหนังสือถึงนายกฯ “ประยุทธ์ วอนทบทวนมาตรการย้อนกลับ บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หลังรัฐบาลไทยยึดหลัก “เท่าเทียมทุกชาติ” รับจีนเปิดประเทศ ยกเลิกมาตรการกักตัวขาเข้า ที่มีผลเริ่ม 8 ม.ค.นี้

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2566 สมาคมท่องเที่ยว 10 สมาคม จากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ได้ทำหนังสือยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมส่งสำเนาถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากการที่ประเทศจีนได้เปลี่ยนโยบายควบคุมโควิด-19 ทําให้ประเทศไทยได้ออกมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวซึ่งทางรัฐบาลชูนโยบายดึงหลักเท่าเทียมทุกชาติ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นผลให้ทางกระทรวง สาธารณสุข ได้ออกแนวทางดังต่อไปนี้

1. ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม

2. หากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผลตรวจ RT- PCR เป็นลบก่อนกลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโรคโควิด-19

3. แนะนําให้ผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ เช่น สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ/ขนส่งสาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ

4. หากมีอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และหากมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น ให้ไปตรวจ รักษาที่สถานพยาบาล

5. แนะนําให้พักในโรงแรม SHA+ สําหรับผู้ต้องการทํา RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศ

ทางภาคเอกชนมีเข้าใจถึงแนวทางที่ถูกกำหนดมาข้างต้นและความเป็นห่วงของรัฐบาล แตอย่างไรก็ ตามเอกชนมีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมาตรการที่ 1 ในการดําเนินการและกระบวนการตรวจสอบที่กําหนดให้ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เนื่องจากมาตรการนี้จะบังคับใช้กับผู้เดินทางทุกราย

ทางภาคเอกชนได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่แสดงความเป็นกังวลต่อมาตรการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความยุ่งยากในการเดินทาง ทำให้กลยุทธ์นักท่องเที่ยวหลักในปัจจุบัน อาจตัดสินใจยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทยและเลือกที่จะเดินทางไปจุดหมายอื่น เนื่องจากขณะนี้ประเทศหลักที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย เช่น ทวีปยุโรป รัสเซีย ออสเตรเลีย ได้ยกเลิกมาตรการโควิด-19 ทั้งหมดแล้ว

“ยิ่งไปกว่านั้น การยกระดับมาตรการดังกล่าวจักทำให้ประเทศต่างๆ กังวลกับมาตรที่ย้อนกลับของประเทศไทยที่จะบังคับใช้กับทุกประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม”

ทางภาคเอกชนจึงขอเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายจำกัดการบังคับวัคซีน 2 เข็ม เฉพาะกับผู้เดินทางจากประเทศที่มีมาตรกรบังคับทำ RT-PCR ก่อนกลับเข้าประเทศเท่านั้น (ดังเช่นในมาตรการ ข้อที่ 2) เนื่องจากประเทศที่ยังให้ตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ อาจยังมีความกังวลเรื่องงการระบาดที่ยังไม่จบในพื้นที่ ส่วนในประเทศที่ไม่มีมาตรการตรวจ RT-PCR ก่อนกลับเข้าประเทศ ขอให้งดเว้นการตรวจการฉีดวัคซีน 2 เข็ม เนื่องจากส่วนใหญ่ในประเทศที่ไม่มีมาตรการเหล่านั้น การระบาดของโรคได้ผ่านพ้นกลายเป็นโรคประจําถิ่นที่ไม่เฝ้าระวังแล้ว อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็มแล้ว

“ขณะนี้การท่องเที่ยวของประเทศได้ฟื้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เอกชนขอให้นายกฯและผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนมาตรการดังกล่าว เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นโดยเร็วที่สุด”