ต้องการ 17,000 อัตรา! ภูเก็ตวิกฤติหนัก "ขาดแคลนแรงงาน" ภาคท่องเที่ยว

แจ้งถึงคนหางาน เกาะดังต้องการ 17,000 อัตรา! ภูเก็ตวิกฤติหนัก "ขาดแคลนแรงงาน" ภาคท่องเที่ยว

แรงงานภาคท่องเที่ยว ภูเก็ตวิกฤติหนัก ขาดแคลนแงงาน กว่า 17,000 อัตรา ในสถานประกอบการกว่า 1,400 แห่ง หลังท่องเที่ยวฟื้นตัวรวดเร็ว เตรียมจัดนัดพบแรงงานปลายธันวาคมนี้ มีงานให้เลือกกว่า 9,000 อัตรา

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, นางสาวมนต์ฤดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไพเรท เกิร์ล จำกัด, นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต, นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต แถลงถึงสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานจังหวัดภูเก็ต หลังจากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตฟื้นตัว และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานประกอบการต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมที่พัก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ 

ต้องการ 17,000 อัตรา! ภูเก็ตวิกฤติหนัก "ขาดแคลนแรงงาน" ภาคท่องเที่ยว

ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางผ่านสนามบิน ประมาณ 8,000 คนต่อวัน โดยคาดว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2565 และต้นปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.34 ซึ่งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลทำให้สถานประกอบการมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น หลายแห่งเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกิจการในภาคธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวภาคบริการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 1,423 แห่ง จำนวน 17,173 อัตรา กิจการที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรก คือ ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก รองลงมาเป็นภาคธุรกิจการบริการ และประเภทธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ตามลำดับ ตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดพนักงานต้อนรับส่วนหน้า รองลงมาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานนวดสปา ตามลำดับ

 

ต้องการ 17,000 อัตรา! ภูเก็ตวิกฤติหนัก "ขาดแคลนแรงงาน" ภาคท่องเที่ยว

นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์แรงงานในจังหวัดภูเก็ตถือว่าวิกฤติและขาดแคลนมาก เนื่องจากมีความต้องการแรงงานที่สูงมาก เฉพาะภาคบริการและโรงแรมมีความต้องการจำนวน 17,000 กว่าอัตรา ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักท่องเที่ยว 5 คน ต้องใช้แรงงานอย่างน้อย 1 คน ในการรองรับ อาทิ กุ๊ก แม่บ้าน รูมเมท เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องนำเข้ามา เบื้องต้นทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้ประชาสัมพันธ์ความต้องการแรงงานผ่านการแถลงข่าว เพื่อให้รับทราบกันในวงกว้าง นอกจากนี้ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จะมีการจัดนัดพบแรงงาน ซึ่งผู้สมัครงานจะได้สัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการกว่า 20 บริษัท มีตำแหน่งงานกว่า 3,000 อัตรา

ต้องการ 17,000 อัตรา! ภูเก็ตวิกฤติหนัก "ขาดแคลนแรงงาน" ภาคท่องเที่ยว

  นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง กล่าวถึงการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยว ว่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว ภาครัฐจะต้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นผู้ประกอบการโรงแรมได้แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยการให้พนักงานหนึ่งคนทำมากกว่าหนึ่งหน้าที่ ให้พนักงานทำโอที จ้างนักศึกษาฝึกงานทั้งแบบรายวันและรายเดือน เพื่อทดแทนพนักงานที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ส่วนตำแหน่งงานที่ขาดมากที่สุด คือ แม่บ้าน รองลงมาคือ งานบริการทั่วไป เช่น พนักงานต้อนรับ, ห้องอาหาร, ช่าง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังได้เสนอให้ทางจังหวัดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ในการประชุม กรอ.จังหวัด เพื่อดึงแรงงานนักศึกษาจากสถานบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาทำงานในภาคการโรงแรม ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ที่มีความรู้ความสามารถและได้ทำ MOU ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว