"สุริยะ" ปลื้มมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 43 ปลุกกระแสรถอีวี ยอดจองทะลุ 3,000 คัน

"สุริยะ" ปลื้มมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 43 ปลุกกระแสรถอีวี ยอดจองทะลุ 3,000 คัน

"สุริยะ" เผยกระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศกำลังมาแรง ดันยอดจองภายในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 รวมทั้งสิ้น 3,000 คัน สั่งเร่งขับเคลื่อนปัจจัยแวดล้อมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หลังพบประชาชนที่ต้องการซื้อรถใหม่ให้ความสนใจรถอีวีมากขึ้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 หรือ งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ที่ปิดฉากลงไปเมื่อ 3 เมษายนที่ผ่านมา มียอดจองรถยนต์ภายในงานรวมทั้งสิ้น 33,936 คัน เติบโต 13.6% จากปีที่ผ่านมา เป็นยอดจองรถยนต์ไฟฟ้ารวมประมาณ 3,000 คัน 
คิดเป็น 10%

ทั้งนี้ คาดว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของภาครัฐที่ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับค่ายรถยนต์มีการเปิดตัวรถยนต์และรถยนต์จักรยานยนต์รุ่นใหม่ในงาน พร้อมกับแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ขณะที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ทำให้มีตัวเลขผู้เข้าชมงานสูงถึง 1,578,898 คน

โดยการจัดงานปีนี้มีบริษัทผู้ประกอบกิจการรถยนต์ไฟฟ้าเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1.09 ล้านล้านบาท หรือ 6.4% ของ GDP ของประเทศ 

ในปี 2564 ประเทศไทยผลิตรถยนต์รวม 1.7 ล้านคัน และคาดว่าปี 2565 ประเทศไทยจะผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นรวม 1.8 ล้านคัน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกำหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภาค โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2568 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวม 225,000 คันต่อปี คิดเป็น 10% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด 

และในปี 2573 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวม 725,000 คันต่อปี คิดเป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ภายในปี 2573 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ GDP ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท และสร้างความต้องการแรงงานยานยนต์สมัยใหม่ประมาณ 30,000 อัตราต่อปี

สร้างปัจจัยแวดล้อมหนุนรถอีวี

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งขับเคลื่อนปัจจัยแวดล้อมเพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุม รถยนต์ รถกระบะ รถโดยสาร รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ แบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุ รวมทั้งสิ้น 114 มาตรฐาน

รวมทั้ง พัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ หรือ ศูนย์ทดสอบ ATTRIC ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการยกระดับมาตรฐานและการวิจัย ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบด้านยานยนต์แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยในศูนย์ฯ ประกอบด้วย การวิจัยพัฒนาทดสอบสมรรถนะยานยนต์และชิ้นส่วนต้นแบบ การทดสอบยางล้อ และศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล  

การใช้รถยนต์ไฟฟ้า BEV ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า BEV สะสมในปี 2563 รวมประมาณ 2,000 คัน และปี 2564 มียอดการจดทะเบียน BEV รวมประมาณ 4,000 คัน

"ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมียอดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า BEV สะสมรวมประมาณ 10,000 คัน ซึ่งจะเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด"