กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - CPF หนุน "ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค" ขับเคลื่อน BCG

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - CPF  หนุน "ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค" ขับเคลื่อน BCG

ซีพีเอฟ เข้าร่วม "โครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ปี 3" จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้คัดเลือก และทำงานร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ เพื่อค้นหาโซลูชันร่วมกันในการตอบโจทย์ทางด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร (Energy Efficiency) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย การผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นต้น 

โดยมีทีมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกของซีพีเอฟ กำหนดโจทย์ให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในด้าน BCG (Bio-Circular-Green economy) และทีม Digital Transformation and Innovation ร่วมพิจารณาคัดเลือกสตาร์ทอัพที่นำเสนอโมเดลธุรกิจ     

นายพีรพงศ์ กล่าวต่อว่า โครงการดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค เป็นการสร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG

ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตามโจทย์ที่ซีพีเอฟกำหนด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ กำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น ซึ่งหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ  จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง  25 % ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558  ลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลง  30 % ต่อหน่วยการผลิต  เป็นต้น   

   

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัด โครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ต่อเนื่องจนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 บริษัท  นำเสนอโมเดลสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยนอกจากซีพีเอฟแล้ว ยังมี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) บริษัท อินโนบิก  (เอเซีย) จำกัด และบริษัท เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์