ครม.เว้นค่าทางด่วน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำนวยความสะดวกประชาชน

ครม.เว้นค่าทางด่วน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำนวยความสะดวกประชาชน

ครม. ไฟเขียวเว้นการเก็บค่าทางบนทางหลวงพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ 9 โดยเปิดให้ประชาชนใช้ฟรี  7 วัน รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการเก็บค่าทางบนทางหลวงพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 7 วัน


 

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการออกเป็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ต่อไป โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เม.ย. 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2565โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์