ปศุสัตว์ฯผลิตวัคซีน ‘ลัมปี สกิน’ ล็อตแรก พ.ค.นี้

การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ สำหรับใช้ป้องกันและควบคุมโรคกรณีฉุกเฉิน โดยหน่วยพัฒนาวัคซีนของกรมฯ เบื้องต้นพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่าวัคซีนจากต่างประเทศ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ สำหรับใช้ป้องกันและควบคุมโรคกรณีฉุกเฉิน โดยหน่วยพัฒนาวัคซีนของกรมฯ เบื้องต้นพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่าวัคซีนจากต่างประเทศ คาดว่าวัคซีนชุดแรกจะแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ในราคาต้นทุนโด๊สละ 9 บาท ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกร และเป็นการสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของไทย