ใครอยากเที่ยวนอก เช็กที่นี่! อัปเดตมาตรการเดินทางเข้า 20 ประเทศ "ไม่กักตัว"

ใครอยากเที่ยวนอก เช็กที่นี่! อัปเดตมาตรการเดินทางเข้า 20 ประเทศ "ไม่กักตัว"

หลายประเทศเริ่มประกาศ “เปิดประเทศ” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ “ไม่กักตัว” สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มากขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หลังยืดเยื้อนานกว่า 2 ปี หวังฟื้นเศรษฐกิจและบรรยากาศการจับจ่าย โดยมี “นักท่องเที่ยวไทย” เป็นหนึ่งในเป้าหมาย

“กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวมรายชื่อ 20 ประเทศและมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ โดยไม่ต้องกักตัว ใครสนใจอยากเดินทางไปเที่ยวประเทศไหน มาศึกษารายละเอียดกันได้เลย

 

โซนยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา

1.เดนมาร์ก 

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

2.ฟินแลนด์

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับประเทศในกลุ่ม EU / EEA

-เริ่ม 10 เมษายน 2565 สำหรับประเทศนอกกลุ่ม EU / EEA

3.สหราชอาณาจักร

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2565

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: จะยกเลิกการกรอก Passenger Locator Form ก่อนเดินทางในวันที่ 18 มีนาคม 2565

 

4.ฝรั่งเศส

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ: ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ภายใน 9 เดือน หลังจากเข็มสุดท้าย

-เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2565

5.สวิตเซอร์แลนด์

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2565

 

6.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 1 มีนาคม 2565

 

7.เยอรมนี

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: ยกเว้นผู้เดินทางจากประเทศ Area of Variants of Concern ต้องมีผลตรวจ RT-PCR และกักตัว

-เริ่ม 3 มีนาคม 2565

 

8.ซาอุดีอาระเบีย

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 5 มีนาคม 2565

 

9.ไอร์แลนด์

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 6 มีนาคม 2565

 

10.ออสเตรีย

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 7 มีนาคม 2565

 

11.สวีเดน

-ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับประเทศในกลุ่ม EU / EEA

-เริ่ม 31 มีนาคม 2565 สำหรับประเทศนอกกลุ่ม EU / EEA

 

12.อิตาลี

-ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ Molecular ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 1 มีนาคม 2565

 

13.แคนาดา

-ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ Molecular Test 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

14.สหรัฐอเมริกา

-แสดงผลตรวจ 1 วันก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 6 ธันวาคม 2564

 

โซนเอเชีย และโอเชียเนีย

15.สปป.ลาว

-แสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึง

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: มีการจำกัดประเทศต้นทาง

-กลุ่มประเทศระยะแรก เริ่ม 1 ม.ค.2565 ส่วนระยะต่อไป เริ่ม 1 เม.ย.2565

 

16.อินเดีย

-แสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เริ่ม 14 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

 

17.ฟิลิปปินส์

-แสดงผลตรวจ RT-PCR 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึง

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: ต้องทำประกันวงเงิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ

-เริ่ม 10 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

 

18.เวียดนาม

-แสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: ต้องทำประกันวงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

-เริ่ม 15 มี.ค.2565 เป็นต้นไป

 

19.มาเลเซีย

-แสดงผลตรวจ RT-PCR 2 วัน ก่อนเดินทาง

-ต้องตรวจ ATK เมื่อมาถึง

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: ต้องทำประกันวงเงิน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย

-เริ่ม 1 เม.ย.2565 เป็นต้นไป

 

20.เกาหลีใต้

-แสดงผลตรวจ RT-PCR 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างพำนัก

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: วัคซีนเข็มล่าสุด ภายใน 180 วัน ก่อนเดินทาง

-เริ่ม 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

 

20.ออสเตรเลีย

-แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

-ต้องตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึง

-เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ: บางรัฐอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

-เริ่ม 21 ก.พ.2565