สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้ว 78% เป็นเงินกว่า1.5 หมื่นล้านบาท

สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้ว 78% เป็นเงินกว่า1.5 หมื่นล้านบาท

สรรพากรเร่งคืนภาษีให้แล้วกว่า 1.67 ล้านแบบ เป็นเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 78% จากผู้ขอคืนภาษีกว่า 2.18 ล้านคน ชี้ผู้ได้รับคืนภาษีส่วนใหญ่เป็นผู้ยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2564 ที่ผู้เสียภาษี ยื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 1.67 ล้านแบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2.18 ล้านแบบ คิดเป็น 78% เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 1.54 หมื่นล้านบาท

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกิน และได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

“ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง”

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 เม.ย.2565 เป็นวันสิ้นสุดเวลาการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จนถึงขณะนี้ มีผู้ยื่นแบบฯ แล้วรวมทั้งหมด 4.29 ล้านแบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2564 ยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม โดยสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด - 19”

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์