เพิ่ม ‘+66’ นำหน้าเบอร์ แก้ปัญหาแก๊ง Call Center

ได้กำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง 6 ราย เร่งแก้ไขปัญหา Call Center หลอกลวงประชาชน โดยระงับสายโทรเข้าจากต่างประเทศที่เป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน

รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ระบุ ได้กำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง 6 ราย เร่งแก้ไขปัญหา Call Center หลอกลวงประชาชน โดยระงับสายโทรเข้าจากต่างประเทศที่เป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน และกรณีไม่ได้กำหนดเลขหมายต้นทาง ให้เพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์ เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเป็นสายจากต่างประเทศ จะได้ไม่เผลอรับสายที่อาจเป็นแก๊ง Call Center หลอกลวง