การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ท๊อป จิรายุส ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ถึงโอกาสของประเทศไทยในยุค Web 3.0 ในงาน Phuket Metaverse City โดยโทรคมนาคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 งานเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Economy เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และภาคสุขภาพ wellness ของภูเก็ตให้อยู่ในมิติของโลกเสมือนจริง Phuket Metaverse City โดย โทรคมนาคมแห่งชาติ หน่วยงานหลักของรัฐที่มีบทบาท หน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน จัดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อผลักดันเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาดังกล่าว เพื่อสร้าง new S-Curve ให้กับระบบเศรษฐกิจ และจะเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาทั้งใน Physical and Digital ไปพร้อมๆ กัน มีการพัฒนา smart solution ในทุกมิติเพื่อให้ระบบการท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัย ประกอบกับการนำ Digital Health มาใช้เพื่อดูแลด้านสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ในการเสวนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และจะนำไปสู่การพัฒนาอย่าง รวดเร็ว และยั่งยืน บนความร่วมมือของทุกภาคส่วน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
       

เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญในระดับประเทศและมีหลายส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พิพัฒน์ รัชกิจปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้แสดงวิสัยทัศน์ “พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยโดยใช้เทคโนโลยี” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับนโยบายในการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล

ต่อด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย รมต.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้สมบูรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีแผนที่จะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งประเทศ ไปสื่อสารบนโลกเสมือนจริง (metaverse) โดยโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดงานเสวนาดังกล่าวขึ้นเพื่อให้แต่ละภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะนำผลไปพัฒนาให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วและเพื่อให้โครงการบรรลุถึงเป้าหมาย 
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ภายในงานได้รับเกียรติจากภาคเอกชน วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Transformation แบบไทยสู่สายตาประชาชนโลก” และ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ร่วมแสดงแนวคิดในฐานะภาคเอกชน ในหัวข้อ “Web 3.0 โอกาสอยู่ตรงไหน อนาคตใดที่ต้องคว้าให้ทัน”

จิรายุส ได้กล่าวถึงโอกาสที่ผ่านมาในยุคอินเตอร์เน็ต Web 1.0 ที่ใช้อินเตอร์เน็ตแบบโมเด็ม และ Web 2.0 ที่เกิดขึ้นเมื่อห้วง 20 ปีที่ผ่านมา ที่เป็นยุคโซเชียลมีเดีย ที่หลายครั้งความต้องการควบคุมของรัฐในหลายๆ ประเทศเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเนื่องจากเน้นออกกฎหมายควบคุมมากกว่าที่จะศึกษาถึงโอกาสใหม่ๆ และให้การสนับสนุน ทำให้หลายประเทศรวมถึงประทศไทยตกเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าเป็นผู้สร้าง หรือให้บริการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ทำให้ความมั่งคั่งบริษัทเทคโนโลยีไปเกิดที่ต่างประเทศ 

"และในยุค Web 3.0 เป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปถึงการสร้างประสบการณ์ร่วมแบบออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นมามีทั้ง AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) MR (Mixed Reality) และ Metaverse โดยเบื้องหลังนั้นจะมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน คริปโทเคอร์เรนซี NFT เข้ามาเกี่ยวข้องในโลกของเมตาเวิร์สอย่างแน่นอน หากประเทศไทยและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ศึกษาถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และออกนโยบายสนับสนุนก็จะสามารถสร้าง New S-Curve ทางธุรกิจ สร้างงานและรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งการโปรโมทเมืองท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น ภูเก็ต ผ่านเมตาเวิร์สยังจะทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้เห็นความสวยงามและมุมที่ไม่เคยเห็นของเมืองนั้นๆ มากขึ้น จนทำให้อยากเข้ามาอยู่ในสถานที่จริงเพื่อเปิดรับประสบการณ์จริงได้มากขึ้น รวมถึงหากเราสามารถทำให้เมืองเป็นมิตรกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี ผู้นิยมใช้คริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีได้สูง ก็จะได้นักเที่ยวคุณภาพที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระยะยาว รวมถึงเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นับเป็นการขานรับการสร้างเมืองภูเก็ตเมตาเวิร์สในส่วนของภาคเอกชนที่จะเข้ามามีบทบาทโดยทำงานร่วมกันในการสร้างหลักสูตรในรูปแบบ open sources เพื่อให้ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ภายในงานมีการเสวนา แบ่งออกเป็นภาค

  • ภาคแรก ในหัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวและWellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
  • ภาคสองในหัวข้อ “Phuket Metaverse City : เปลี่ยนการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วยประโยชน์ของ Metaverse”