ย้ำ Bubble & Seal คุมเข้มการระบาดโควิด-19 กำชับโรงงานใน 10 อุตสาหกรรม

ย้ำ Bubble & Seal คุมเข้มการระบาดโควิด-19 กำชับโรงงานใน 10 อุตสาหกรรม

ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤติ กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เน้นย้ำกลุ่มอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่พบการติดเชื้อสูงสุดในปี 2564

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่กระจายและติดต่อได้เร็วขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง และขับเคลื่อนมาตรการทางสาธารณสุขโดยเฉพาะมาตรการ Bubble and Seal เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง 

ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม จนเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานระลอกใหม่ 

สถิติคลัสเตอร์โรงงานปี 2565

ตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 - 6 มี.ค.2565 พบโรงงานที่มีการระบาดจำนวน 239 โรงงาน ผู้ติดเชื้อรวม 3,264 คน มีโรงงานที่ร่วมมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 2,338 โรงงาน ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1,500 โรงงาน

 • จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่
 1. ชลบุรี
 2. สมุทรปราการ
 3. ระยอง
 4. ภูเก็ต
 5. นครราชสีมา 

 

 • อุตสาหกรรมที่พบการติดเชื้อสูงสุดในปี 2564 รวม 10 ประเภท  ได้แก่
 1. อุตสาหกรรมอาหาร
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 3. อุตสาหกรรมโลหะ 
 4.  อุตสาหกรรมพลาสติก
 5.  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 6. อุตสาหกรรมรถยนต์
 7. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
 8. อุตสาหกรรมยาง
 9. อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 10. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

ดังนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤติ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ ศูนย์ CMC ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์พร้อมส่งหนังสือไปยังหน่วยงานในสังกัดและสถานประกอบการโรงงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

 

ย้ำมาตรการลดการระบาด
เพื่อขอความร่วมมือและควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการหยุดกิจการ

โดยให้ดำเนินการในมาตรการสำคัญ อาทิ เร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดในพื้นที่ความรับผิดชอบประเมินตนเองด้วย Platform Online Thai Stop Covid Plus พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในรูปแบบ Coaching/Training แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับการจัดทำมาตรการ Bubble and Seal เน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์ CMC ทราบ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ แนะนำให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

D–Distancing : อยู่ห่างไว้  

M–Mask wearing : ใส่แมสก์กัน

H–Hand wash : หมั่นล้างมือ

T – Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ

และ T–Thai Cha na : ใช้แอปไทยชนะ

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์