"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ล่าสุดตายอีก 5

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ล่าสุดตายอีก 5

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่มอีก 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ราย พื้นที่ศรีราชามากสุด เสียชีวิตอีก 5 รวมเสียชีวิตสะสม 79 ราย

"โควิดวันนี้" 9 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 79 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 9 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ราย

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 45 ราย สะสม 2,992 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 886 ราย

2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 34 ราย 

3. บุคลากรทางการแพทย์ 22 ราย 

4. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้
    4.1 กทม. 1 ราย 
    4.2 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย 
    4.3 จังหวัดเลย 1 ราย 
    4.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย 
    4.5 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย 

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    5.1 ในครอบครัว 214 ราย
    5.2 จากสถานที่ทำงาน 83 ราย 
    5.3 บุคคลใกล้ชิด 54 ราย 
    5.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย 

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 53 ราย 

7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 462 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ล่าสุดตายอีก 5

 

 

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 849,951 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,241 คน (อัตราป่วย 263.66 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.12 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.24 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 3 ราย (0.36 ต่อแสนประชากร) 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,892,394 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,199 คน (อัตราป่วย 169.05 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 10 ราย (0.53 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.16 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 4 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 103,027 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 333,652 คน รวม 436,679 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 4.200 คน  (อัตราป่วย 961.80 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 20 ราย (4.58 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.15 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 26 ราย (5.95 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 7 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มวันที่ 5 พ.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มวันที่ 22 ก.ย. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มวันที่ 25 ก.พ. 2565, รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มวันที่ 9 ก.พ. 2565, รายที่ห้าพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มวันที่ 12 ก.ย. 2565, และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 ราย (อายุต่ำสุด 44 ปี, อายุสูงสุด 84 ปี เฉลี่ยอายุ 66 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564, และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 976 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,411 ล่าสุดตายอีก 5

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี