รัฐไร้ข้อสรุปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซีย ‘ตกค้าง’

คณะรัฐมนตรียังไม่มีข้อสรุปเรื่องแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนที่ตกค้างในไทยกว่า 3 หมื่นคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิพัฒน์ รัชกิจประการ ระบุ คณะรัฐมนตรียังไม่มีข้อสรุปเรื่องแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนที่ตกค้างในไทยกว่า 3 หมื่นคน เบื้องต้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ระบบยูเนียน เพย์ รับชำระเงินจากบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวรัสเซีย