COM7 แนวโน้มสดใส (วันที่ 2 มีนาคม 2565)

COM7 แนวโน้มสดใส (วันที่ 2 มีนาคม 2565)

ถึงแม้สถานการณ์ขาดแคลน chip จะยังดำเนินต่อไป แต่ยอดขาย YTD ของ COM7 ยังโตได้ถึงสองหลักซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และกลยุทธ์การตลาด

ซึ่งทำให้บริษัทได้อานิสงส์จากอุปสงค์ และมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ (ช้อปดีมีคืน) ดังนั้น เราจึงคาดว่าผล
ประกอบการใน 1Q65 จึงน่าจะโต YoY

 

เจ็ดกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายปี 2565 น่าจะหนุนให้กำไรโต YoY ได้ทุกไตรมาส

ถึงแม้ว่ารายได้ของ COM7 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2564 ที่ 5.1 หมื่นล้านบาท (+37% YoY) แต่บริษัทยังตั้งเป้าอัตราการเติบโตของยอดขายปีนี้ที่ 15-20% โดยบริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโตในปีนี้ได้แก่ i) ขยายสาขาใหม่อีก ~150 ร้าน ทั้งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า และแบบ standalone ii) เพิ่มประเภทสินค้าให้ครอบคลุมของใช้ภายในบ้านผ่านความร่วมมือกับ Index Living Mall (ILM.BK/ ILM TB) ซึ่งมีสาขารวม 30 ร้านในปี 2565 iii) เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวของ realme iv) ขยายธุรกิจ consignment ไปยัง PowerBuy v) ขยายธุรกิจ e-commerce ด้วยการเปิดเว็บไซต์ studio7 และแอพ Banana Mobile vi) ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยใช้ CRM salesforce และ vii) เดินหน้าโครงการให้บริการด้านการเงินผ่าน U-Fund และ True Loan โดยตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อเป็น 3 พันล้านบาทในปี 2565 (จาก 2 พันล้านบาทใน 2H64)

 

 

 

กำไรจะโตโดดเด่นถึงปีละ 30%

จากกลยุทธ์ต่าง ๆ ข้างต้น เราเชื่อว่ายอดขายของบริษัทจะโตได้ถึง ~18% ต่อปี และเมื่อบวกกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายน่าจะทำให้บริษัทเกิดการประหยัดต่อขนาด เราได้ปรับสมมติฐานใหม่ซึ่งทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2565-2566 ขึ้นอีก 10% และ 8% ตามลำดับ โดยสรุปแล้ว เราคาดว่า กำไรสุทธิของ COM7 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงปีละ 30%

 

Valuation & action

เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ขึ้นจากเดิม 95.00 บาท เป็น 104.00 บาท อิงจาก PER เท่าเดิมที่ 36.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตของหุ้นในกลุ่ม +1.0 S.D.) และแนะนำให้ซื้อ COM7

 

Risks

อุปสงค์ smartphones ต่ำเกินคาด, รายได้จากการขายอุปกรณ์เสริมต่ำกว่าที่คาดไว้, และมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายมากกว่าที่คาดไว้