3 หน่วยงานจัดกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านรถ MRT

โครงการ Happy Journey with BEM เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางยุคนิวนอร์มอลตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT  5 สถานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ได้ร่วมกันจัดโครงการ Happy Journey with BEM เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางยุคนิวนอร์มอลตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT  5 สถานี คือ วัดมังกร สนามไชย สามย่าน หัวลำโพง และอิสรภาพ