กยศ.เร่งแก้กฎหมายช่วยผู้กู้ถูกดำเนินคดี

กยศ.เร่งแก้กฎหมายช่วยผู้กู้ถูกดำเนินคดี

กยศ.เร่งแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยผู้กู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและปลดล็อคภาระผู้ค้ำประกัน ชี้ระยะ 3 ปีที่ผ่านมากยศ.ได้ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ ทำให้ลูกหนี้พ้นปัญหาการถูกฟ้องร้อง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่า ทางกยศ.ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ โดยระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทางกยศ.ไม่ได้มีการฟ้องร้องลูกหนี้เลย ยกเว้นคดีที่ใกล้หมดอายุความ แต่ในระหว่างการฟ้องร้องนั้น ลูกหนี้สามารถเข้ามาขอไกล่เกลี่ยหนี้กับกยศ.ได้

อย่างไรก็ดี อยากให้ลูกหนี้ยึดหลักว่า เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องมาใช้หนี้ และหนี้ที่ได้รับการชำระคืนแล้วนั้น ก็สามารถนำกลับไปปล่อยกู้ยืมทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไป

“ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กยศ.ได้ลดเบี้ยปรับสำหรับผู้ผิดนัดชำระลงจาก 7.5% ต่อปี เหลือ 0.5% ต่อปี และคิดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% นอกจากนี้ ยังลดค่าปรับลง 80% ให้กับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีการกลับมาเจรจาขอชำระหนี้อีกครั้ง ขณะที่ ผู้มีประวัติชำระหนี้ดี ยังลดดอกเบี้ยลงเหลือ 0.01% ด้วย”

ทั้งนี้ ขณะนี้ กยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มขอบเขตในการบริหาร รวมถึง ให้อำนาจกองทุนฯเข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว หรือ อยู่ในระหว่างการบังคับคดี ให้สามารถเข้าร่วมการแก้ไขหนี้ แปลงหนี้ เพื่อกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้ง ซึ่งล่าสุดได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 1 แล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ หรือ ผู้ค้ำประกันที่ถูกฟ้องคดี ระหว่างที่รอกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็จะให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้เลย นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจะเปิดให้ลูกหนี้ที่ทำการผ่อนชำระหนี้ได้ในระยะหนึ่งสามารถปลดล็อคผู้ค้ำประกันได้ โดยไม่ต้องจนชำระหนี้ครบ

“ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาฯ ผู้ค้ำประกันก็จะสบายใจได้ว่า  ไม่มีการไปฟ้องร้องยึดทรัพย์ เพราะว่าจะไม่มีการค้ำประกัน แต่จะมีเงื่อนไขที่ผู้กู้ต้องชำระหนี้ด้วยตัวเอง ส่วนผู้ค้ำประกันที่ผ่านมาหากมีปัญหาก็ให้เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยกับ กยศ.”

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยศ. มีลูกหนี้ประมาณ 6 แสนราย โดยมีสัดส่วนหนี้เสียประมาณ 40%