เปิดแฟ้ม ครม.22 ก.พ.คลังชงลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า - หารือสถานการณ์โควิด

เปิดแฟ้ม ครม.22 ก.พ.คลังชงลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า - หารือสถานการณ์โควิด

"ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.เตรียมหารือสถานการณ์โควิด-19 หลังผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตเริ่มเพิ่มสูง คลังเตรียมเสนอมาตรการภาษี-อากร นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) หลัง ครม.ผ่านแพคเกจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (22 ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (22 ก.พ.)  ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีจะหารือสถานการณ์โควิด-19 กับ ครม.หลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโควิด-19 ทั่วประเทศเป็นระดับ 4 แล้ว โดยจะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ในวันพรุ่งนี้ (23 ก.พ.) 

สำหรับวาระการพิจารณาที่จะเข้าสู่การประชุมของ ครม.วันนี้ได้แก่ 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU)

พร้อมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย) ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 22 ก.พ.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ โดยจะปรับเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดการผลิตการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

ทั้งนี้ หลักการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั้น จะเสนอให้ปรับขึ้นภาษีสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป หรือ รถที่ใช้น้ำมันให้เสียภาษีสูงขึ้นตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงรถอีโคคาร์จะเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนรถยนต์ประเภทไฮบริดปลั๊กอินจะมีอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า(อีวี)จะเสียภาษีตามอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม.ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 2%

ขณะเดียวกันจะกำหนดพิกัดภาษีรถยนต์ใหม่ คือ รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง หรือ ฟูเอล เซล โดยหาก ครม.เห็นชอบจะมีรถยนต์บางประเภทต้องปรับอัตราภาษีทันที แต่บางประเภทอาจให้มีเวลาปรับตัว 3-4 ปี เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด อาจจะเริ่มได้หลังปี 2568 เพื่อต้องการมีเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัว

แหล่งข่าว กล่าวว่า การเสนอปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์รอบนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ไทยผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้น รวมถึง เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหากมีปริมาณปล่อยมากจะเสียภาษีสูงขึ้น และมีการเก็บเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบอัตราภาษีก้าวหน้า รวมทั้งโครงสร้างภาษีใหม่จะช่วยพยุงให้รัฐบาลมีรายได้ภาษีมาชดเชยส่วนที่หายไปจากการส่งเสริมกอีวี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เมื่อนโยบายการใช้รถยนต์อีวีมีความชัดเจนขึ้น การใช้น้ำมันก็จะลดลงไปด้วย ฉะนั้น ต่อไปภาษีคาร์บอน จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งขณะนี้กรมฯกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดเก็บภาษีตัวดังกล่าว เพื่อเตรียมนำมาใช้ในอนาคต เหมือนกับหลายๆประเทศที่มีแนวทางจัดเก็บภาษีในเรื่องนี้แล้ว แต่ในส่วนของประเทศไทยคงจะไม่ได้ออกมาใช้เร็วๆนี้ คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1 /2564  และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ...

กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565  รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

กระทรวงมหาดไทย เสนร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) พ.ศ...

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของไทย 

พร้อมเสนอผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11 

รัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ 


-ร่างกฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ...

-ร่างกฎกระทรวงอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่นั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ...

-ร่างกฎกระทรวงวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ... 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 – 2570 

สำนักงาน ป.ป.ท. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การรับรายงานผลการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม