SNNP - กำไรดีแต่ไม่มี Upside (4 ก.พ. 2565)

SNNP - กำไรดีแต่ไม่มี Upside (4 ก.พ. 2565)

เราคาดกำไรปกติ 4Q สร้างระดับสูงสุดใหม่ที่ 115 ลบ. (+213% yoy, +87% qoq) นอกจากนี้เราปรับคาดการณ์กำไรปกติ FY22F ขึ้น 11% เป็น 499 ลบ. หนุนจากผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มรายได้การขาย

ราคาหุ้นปัจจุบันเทียบเท่า 32x FY22F PE และสะท้อนปัจจัยบวกการเติบโตส่วนใหญ่แล้ว เราจึงปรับคำแนะนำ SNNP ลงเป็น ถือ ราคาเป้าหมายใหม่ 15.5 บาท (จาก 14.0 บาท)

 

คาดกำไรปกติ 4Q แตะระดับสูงสุดใหม่

หนุนจาก (1) ผลของฤดูกาล และ (2) อัตราการผลิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบจากมาตรการ bubble & seal ยอดขายเติบโต 7% mom ในต.ค., 10% mom ในพ.ย.และ 3% ในธ.ค. เราคาดรายได้ 4Q เติบโต 15% qoq เป็น 1.13 พันลบ. อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 26.6% เราคาดกำไรปกติ 4Q เพิ่มขึ้น 213% yoy และ 87% qoq สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 115 ลบ.

 

ผลิตภัณฑ์ใหม่หนุนกำไร FY22F

บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ JELE chewy jelly ที่ 7-eleven และได้เสียงตอบรับที่ดี รวมถึงมีแผนขยายกำลังการผลิต JELE chewy jelly โดยเพิ่มเครื่องจักรจากแผนเดิม 5 เครื่องเป็น 19 เครื่องเพื่อรองรับอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้บริษัทมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2 รายการโดยมีส่วนผสมของกัญชงและกัญชา และเครื่องดื่มผสมน้ำกัญชาใน 1H ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์เจลลี่ในปัจจุบัน

 

ปรับคำแนะนำลงเป็น ถือ เนื่องจากไม่มี Upside

เราปรับคาดการณ์กำไรปกติ FY22F ขึ้น 11% เป็น 499 ลบ. จากการปรับสมมติฐานการเติบโตของยอดขายธุรกิจเจลลี่และเครื่องดื่มจาก 10% เป็น 20% เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 15.5 บาทจาก 14.0 บาทอ้างอิง 30x FY22F PE ราคาหุ้น SNNP ปัจจุบันเทียบเท่า 32x FY22F PE และเรามองว่าที่ราคานี้หุ้นได้สะท้อนปัจจัยบวกด้านการเติบโตปีนี้แล้ว เราจึงปรับคำแนะนำ SNNP ลงเป็น ถือ