ต่างชาติลงทุนไทยปี 64 ทะลุ 8.2 หมื่นล้าน

อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยปี  2564 จำนวน 570 ราย เงินลงทุนรวม 82,501 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 5,450 คน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยปี  2564 จำนวน 570 ราย เงินลงทุนรวม 82,501 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 5,450 คน