ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ 1 ก.พ. แก้ปากท้อง

นายกฯสั่งเตรียมพร้อมระบบลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ดีเดย์ 1 ก.พ. หวังช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชน กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เร่งบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยังคงส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติโครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน จำนวนสิทธิรวม 29 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัด โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ได้กำหนดช่วงเดือนมีนาคม แต่นายกฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ทุกฝ่ายจึงได้ช่วยกันทำให้โครงการฯ สามารถใช้ได้เร็วขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้ และนายกฯ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบระบบให้พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยลดภาระประชาชนได้ทันที

สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 4 ได้สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการ นวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน รวมระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังมีมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 (ยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566) ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565 โดยประชาชนที่ใช้โครงการช้อปดีมีคืน ยังสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้ด้วย