"คนละครึ่งเฟส 4" รับ 1,200 บาท "รายใหม่" เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่!

"คนละครึ่งเฟส 4" รับ 1,200 บาท "รายใหม่" เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่!

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 4" รับ 1,200 บาท "รายใหม่" ต้องลงทะเบียนช่องทางไหน เริ่มเมื่อไร และใช้เงินได้ตั้งแต่วันไหน เช็คที่นี่!

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดให้ใช้คนละครึ่งเฟส 4 สำหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตรา 50%

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. ถึง วันที่ 30 เม.ย.2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่า การร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะเป็นการช่วยเติมกำลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับ "รายใหม่" ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ

เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้วสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย.2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนสำหรับ "รายใหม่" มีดังนี้

  • กรณีที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  • กรณีที่ไม่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค.2565 หรือ
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

"คนละครึ่งเฟส 4" รับ 1,200 บาท "รายใหม่" เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่!

-----------------

อ้างอิง: กระทรวงการคลัง