ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.50 สงขลา 66.25 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.70 สงขลา 66.45 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 45.05 สงขลา 44.80 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 45.25 สงขลา 45.00

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 66.50 66.25 66.70 66.45
ชั้น 2 65.90 65.65 66.10 65.85
ชั้น 3 65.35 65.10 65.55 65.30
ชั้น 4 65.05 64.80 65.25 65.00
ชั้น 5 64.60 64.35 64.80 64.55
ยางแท่ง        
STR5L 64.50 64.25 64.70 64.45
STR20 58.10 57.85 58.30 58.05
น้ำยางข้น 60% 45.05 44.80 45.25 45.00
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565