ส่งออกโพลิออลไทยโล่งอก อินเดียยุติเก็บอากร AD

ส่งออกโพลิออลไทยโล่งอก อินเดียยุติเก็บอากร AD

กรมการค้าต่างประเทศ เผย ข่าวดีรับปีใหม่ อินเดียประกาศไม่ต่ออายุมาตรการ AD ที่จะครบอายุการใช้มาตรการ 5 ปี ในวันที่ 15 เม.ย. 65 นี้ ส่งผลให้ผู้ส่งออกโพลิออลของไทยจะกลับมาส่งออกไปอินเดียโดยปลอดอากร AD เพิ่มโอกาสในการส่งออกเหนือคู่แข่งที่ยังถูกใช้มาตรการจากอินเดีย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า  ได้รับแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ส่งออกสินค้าโพลิออลของไทยที่จะสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ตามปกติอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียได้ประกาศให้ยุติการทบทวนเพื่อต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti Dumping : AD) สินค้าโพลิออล (Flexible Slabstock Polyol) จากไทย เหตุจากอุตสาหกรรมภายในของอินเดียขอถอนคำขอ ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากไทยที่ใช้บังคับอยู่จะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565

กรณีดังกล่าวรัฐบาลอินเดียได้ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้า Flexible Slabstock Polyol จากไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2560 โดยผลการไต่สวนในครั้งนั้นมีผู้ส่งออกไทย 1 รายไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD เนื่องจากแม้ว่าจะพบว่ามีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียแต่ราคาส่งออกนั้นเป็นราคาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในของอินเดีย

ส่งออกโพลิออลไทยโล่งอก อินเดียยุติเก็บอากร AD

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียยังคงประกาศใช้มาตรการ AD กับผู้ส่งออกรายอื่นๆ ของไทยในอัตรา 135.40 ดอลลาร์ต่อตัน จนต่อมาเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียได้ประกาศเปิดการทบทวนการต่ออายุการใช้มาตรการ ตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยวาจา (Oral Hearing) ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามกระบวนการเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 ต่อมาวันที่ 23 ธ.ค. 2564 อุตสาหกรรมภายในของอินเดียได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานไต่สวนของอินเดียว่าไม่ต้องการให้ดำเนินการทบทวนต่อไป จึงได้มีประกาศให้ยุติการทบทวนกรณีดังกล่าว

“ประกาศดังกล่าวนับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าโพลิออลของไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ส่งออก 1 รายที่ไม่ได้ถูกเรียกเก็บอากร AD อยู่แล้ว แต่ผู้ส่งออกรายอื่นๆ ที่ถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 135.40 ดอลลาร์ต่อตัน จะสามารถลดภาระในการส่งออกไปได้ประมาณ 5.34% ของราคาส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดีย ซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้มากขึ้นและสามารถรักษาความได้เปรียบทางการค้าในตลาดประเทศอินเดียไว้ได้”

 

ปัจจุบันอินเดียยังคงมีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากหลายประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาส่งออกอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมภายในของอินเดียจะยื่นคำขอให้หน่วยงานไต่สวนของอินเดียเปิดการไต่สวน AD อีกครั้ง 

ทั้งนี้สินค้าโพลิออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ซึ่งนำไปใช้ผลิตเป็นโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำล้างจาน พื้นรองเท้า และฟองน้ำในเบาะรถยนต์ ฯลฯ โดยในปี 2563 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 8 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 359.48 ล้านดอลลาร์และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่ม.ค - ต.ค. อินเดียเป็นตลาดส่งออกสินค้าโพลิออลอันดับ 2 ของไทยรองจากจีน  มีมูลค่าการส่งออก 93.13 ล้านดอลลาร์และในช่วงเวลาเดียวกันอินเดียนำเข้าโพลิออลจากไทยเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และสิงคโปร์

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์