เช็คไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" รายใหม่-รายเก่า เริ่มใช้สิทธิไม่พร้อมกัน

เช็คไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" รายใหม่-รายเก่า เริ่มใช้สิทธิไม่พร้อมกัน

ก่อนใช้ "คนละครึ่งเฟส 4" ผู้เคยมีสิทธิ "รายเก่า" และผู้ที่ต้องการร่วมโครงการ "รายใหม่" จะเริ่มใช้สิทธิได้ไม่พร้อมกัน! ดังนั้นต้องเช็คไทม์ไลน์ให้ดี โดยเฉพาะรายใหม่ต้องรู้วิธี "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" ว่าต้องทำอย่างไร?

ใกล้ถึงดีเดย์วันเปิดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" กันแล้ว ใครที่เคยเป็นผู้มีสิทธิ "คนละครึ่ง" มาตลอดทุกเฟสน่าจะถูกใจที่กระทรวงการคลัง ปรับไทม์ไลน์ใหม่ให้เริ่มโครงการฯ ได้เร็วขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (จากเดิมจะให้เริ่มโครงการเดือนมีนาคม 2565) 

ทั้งนี้ มีการแบ่งการใช้สิทธิเป็น 2 กลุ่มคือ 1.ผู้มีสิทธิ "รายเก่า" และ 2.ผู้ที่ต้องการร่วมโครงการ "รายใหม่" โดยทั้งสองกลุ่มนี้ จะให้เริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งได้ไม่พร้อมกัน ดังนั้นจึงควรเช็คไทม์ไลน์ของโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ให้ชัดเจนอีกครั้ง ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1. ไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" สำหรับผู้มีสิทธิรายเก่า

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งในเฟสอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ ถือเป็นผู้รับสิทธิรายเก่า ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 27.98 ล้านคน กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีไทม์ไลน์ คือ

 • 1 ก.พ. 65 : จะต้อง "ยืนยันสิทธิคนละครึ่ง" ในแอพฯ "เป๋าตัง"
 • 1 ก.พ. 65 : รับเงินใช้จ่าย 1,200 บาท พร้อมสามารถใช้จ่ายผ่านสิทธิคนละครึ่งได้เลยในวันนี้ (วันเดียวกันกับวันยืนยันสิทธิ)
 • 28 ก.พ.65 : ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน เวลา 22.59 น. หากไม่ใช้สิทธิภายในวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ
 • 30 เม.ย. 65 : สิ้นสุดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" 

หมายเหตุ : คลังชี้แจงว่า คนที่ใช้เงินเฟส 3 ไม่หมด จะไม่มีการนำมาทบให้ในเฟส 4 การใช้สิทธิในเฟส 4 จะได้วงเงิน 1,200 บาทเท่านั้น ทั้งรายเก่า/รายใหม่ (อ่านเพิ่ม : "คนละครึ่งเฟส 4" ทำไมถึงได้ 1,200 บาท สรุปเฟส 3 ใช้ไม่หมดได้คืนหรือไม่)

เช็คไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" รายใหม่-รายเก่า เริ่มใช้สิทธิไม่พร้อมกัน

 

2. ไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" สำหรับผู้มีสิทธิรายใหม่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน มีไทม์ไลน์การลงทะเบียนและการใช้สิทธิคนละครึ่ง ดังนี้

 • 10 ก.พ. 65 : ลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 4" ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (รอ sms ยืนยัน 3 วัน)
 • 17 ก.พ. 65 : สามารถใช้จ่ายเงินในสิทธิผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" 
 • 28 ก.พ.65 : ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน เวลา 22.59 น.
 • 30 เม.ย. 65 : สิ้นสุดโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 กลุ่มรายใหม่

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

4. วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ของกลุ่มรายใหม่

สำหรับช่องทางลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 4" ทำได้ 2 ช่องทาง คือ

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com : เริ่มจากคลิกเข้าเว็บไซต์นี้ จากนั้นกดยินยอม/ยอมรับเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ละเอียด ได้แก่ ชื่อ-สกุล, หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก, เลขหลังบัตร, วันเดือน ปี เกิด, เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP, ข้อมูลรายได้, ประเภทรายได้ จากนั้นกรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน รอสักครู่ ระบบจะโชว์ข้อความว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ" จากนั้นรอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน

เช็คไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" รายใหม่-รายเก่า เริ่มใช้สิทธิไม่พร้อมกัน

 • ลงทะเบียนผ่านแอพฯ เป๋าตัง : เข้าแอพฯ เป๋าตังแล้วกดไปที่ Banner คนละครึ่ง จากนั้นกดรับข้อตกลง และเงื่อนไข ของโครงการฯ กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP, อาชีพ/ข้อมูลรายได้, ประเภทรายได้ จากนั้นกรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 

  เช็คไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 4" รายใหม่-รายเก่า เริ่มใช้สิทธิไม่พร้อมกัน