ตลท.สั่งแม่ลูก SAMTEL ติดแคชบาลานซ์ มีผลตั้งแต่ 25 ม.ค.65

ตลท.สั่งแม่ลูก SAMTEL ติดแคชบาลานซ์ มีผลตั้งแต่ 25 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหุ้นแม่ลูก SAMTEL และ SAMTEL-W1 เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ให้ซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ มีผล 25 ม.ค. - 14 ก.พ.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ประกาศให้ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SAMTEL-W1) เป็นหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 Cash Balance หรือให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด มีผลตั้งแต่ 25 ม.ค. - 14 ก.พ.2565