ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 65.85 สงขลา 65.60 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.05 สงขลา 65.80 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 44.55 สงขลา 44.30 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 44.75 สงขลา 44.50

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 65.85 65.60 66.05 65.80
ชั้น 2 65.25 65.00 65.45 65.20
ชั้น 3 64.70 64.45 64.90 64.65
ชั้น 4 64.40 64.15 64.60 64.35
ชั้น 5 63.95 63.70 64.15 63.90
ยางแท่ง        
STR5L 64.50 64.25 64.70 64.45
STR20 58.65 58.40 58.85 58.60
น้ำยางข้น 60% 44.55 44.30 44.75 44.50
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565