CPF ราคาหมูในประเทศจะยังสูงต่อเนื่อง

CPF ราคาหมูในประเทศจะยังสูงต่อเนื่อง

ในการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ CPF มองว่าราคาหมูในประเทศที่พุ่งขึ้นไปถึง 110 บาท/กก. ไม่น่าจะอยู่ได้นาน เพราะราคาที่สูงขนาดนี้จะทำให้คนลดการบริโภคหมู

อย่างไรก็ตาม ยังยากที่จะประเมินว่าราคาหมูจะกลับลงมาได้เร็วแค่ไหน โดยบริษัทเชื่อว่าถึงแม้ราคาหมูน่าจะลดลง แต่ระดับราคาโดยรวมน่าจะยังสูงอยู่ในปีนี้ และจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน margin ของบริษัท เรายังคงใช้สมมติฐานราคาหมูเฉลี่ยในปีนี้ที่ 100 บาท/กก.

 

สถานการณ์อุปทานจะตึงตัวต่อเนื่องในปี 2565

มีการประเมินว่าอุปทานหมูในประเทศลดลง 30-40% ในปี 2564 เหลือประมาณ 15 ล้านตัว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดบีบให้ผู้เลี้ยงรายย่อยและรายกลางต้องเลิกกิจการไป สำหรับในปีนี้ อุปทานหมูน่าจะเพิ่มขึ้น แต่จะยังไม่กลับไปอยู่ระดับปกติเนื่องจากเกษตรกรมีต้นทุนแพงขึ้นในการป้องกันโรคในหมู ในขณะเดียวกัน CPF คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการเลี้ยงหมูในปีนี้อีก 7-8% จาก 6 ล้านตัวในปี 2564 ทั้งนี้ เรายังไม่คิดว่าจะมีการใช้นโยบายนำเข้าหมูจากต่างประเทศเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดในหมู และการใช้สารเร่งเนื้อแดงในประเทศที่ส่งออกหมู

 

 

 

 

เรายังคงมองว่ากำไรปกติจะฟื้นตัวขึ้นใน 4Q64F

เรายังคงประมาณการกำไรปกติใน 4Q64F ของ CPF เอาไว้เท่าเดิมที่ 3.1 พันล้านบาท (-53% YoY, จากขาดทุน 6.5 พันล้านบาทใน 3Q64) เนื่องจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนให้กำไรฟื้นตัวขึ้น QoQ อย่างไรก็ตาม ราคาหมูที่ลดลง 49% และ 38% YoY ในประเทศจีน และเวียดนาม รวมถึงการที่ธุรกิจค้าปลีกฟื้นตัวช้าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรลดลง YoY ในขณะเดียวกัน เราคาดว่ากำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากธุรกรรมของ Siam Makro (MAKRO.BK/MAKRO TB) จะอยู่ที่ 7.3 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ 6.1 พันล้านบาท เนื่องจากกำไรส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไรก็ตาม รายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับวิธีการบันทึกบัญชี

 

Valuation & action

เรายังคงประมาณการกำไรปกติปี 2564F ของ CPF ที่ 7.5 พันล้านบาท และปี 2565F ที่ 1.99 หมื่นล้านบาท เรายังคงคำแนะนำซื้อ CPF โดยประเมินราคาเป้าหมาย SOTP ปี 2565F ที่ 33.50 บาท

 

Risks

โรคระบาดในสัตว์บก และสัตว์น้ำ, ต้นทุนอาหารสัตว์แพง, เศรษฐกิจโลกถดถอย