เบทาโกรแจงสต็อกเนื้อหมู 201,650 กิโลกรัม

บมจ.เบทาโกร ได้ออกคำชี้แจงการตรวจสอบห้องเย็นจ.สงขลา และพบมีการเก็บเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 กก.

บมจ.เบทาโกร ได้ออกคำชี้แจงการตรวจสอบห้องเย็น จ.สงขลา และพบมีการเก็บเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 กก. โดยยืนยันเป็นการจัดการสต็อกปกติ และได้แจ้งข้อมูลการเก็บเนื้อสุกรให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบตามกฎหมายแล้ว