"กฤษดา ชวนะนันท์" ขายบิ๊กล็อต VPO 13.29% แก่ "สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์"

"กฤษดา ชวนะนันท์" ขายบิ๊กล็อต VPO 13.29% แก่ "สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์"

"กฤษดา ชวนะนันท์" ผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์ 1 ของ VPO ขายบิ๊กล็อต 13.29% จำนวน 125 ล้านหุ้น แก่ "สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์" เหลือถือ 25.69%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO โดย นายกฤษดา ชวนะนันท์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 13.2978% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 25.6914% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 13.2978% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 25.6914% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) แก่ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 125,000,000 หุ้น หรือ 13.2978% ภายหลังการจำหน่ายเหลือถือ 241,500,000 หุ้น หรือ 25.6914%

สำหรับ นายกฤษดา ชวนะนันท์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ VPO (ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 9 มี.ค.2564) รวมถึงเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท ขณะที่ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์