เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) ร่อนจดหมายแจง "เลย์" ญี่ปุ่น เรียกคืนสินค้าผลิตจากไทย

เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) ร่อนจดหมายแจง "เลย์" ญี่ปุ่น เรียกคืนสินค้าผลิตจากไทย

หลังจาก Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น เรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ สำหรับมันฝรั่งเลย์ หรือ Lay's Original Salt Lot วันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565 ซึ่งผลิตจากประเทศไทย หลังพบไกลโคแอลคาลอยด์ในระดับที่สูงกว่าปกติ กระเทือน "เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)" ต้องแจงด่วนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

จากกรณีที่มีข่าว บริษัท Frito-Lay ญี่ปุ่น ได้ตรวจพบสารไกลโคแอลคาลอยด์สูงกว่าปกติในขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ "เลย์ ออริจินัล" ซึ่งเป็นล็อตที่ผลิตจากประเทศไทย เพื่อการส่งออก ทำให้บริษัทต้องเรียกคืนสินค้าดังกล่าวทันที

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว ถูกนำเสนอผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น"  โดยระบุเนื้อหาว่า

บริษัท Frito-Lay ญี่ปุ่น พบสารไกลโคแอลคาลอยด์สูงจาก Lay's ที่นำเข้าจากไทย เรียกของคืนกลับ ผู้ซื้อสามารถขอเงินคืนได้

โดยเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 บริษัท Frito-Lay ญี่ปุ่น ได้ตรวจพบสารไกลโคแอลคาลอยด์(รวมทั้งโซลานีน และชาโคนีน) ที่มีความเข้มข้นสูงจากส่วนหนึ่งของมันฝรั่งแผ่นทอด "เลย์ ออริจินัล" นำเข้าและจำหน่ายโดยบริษัท Japan Frito-Lay Co., Ltd. บริษัทขอให้ผู้ที่ซื้อไปแล้ว สามารถส่งของกลับเพื่อขอเงินคืนได้

ทั้งนี้ มันฝรั่งซึ่งมักจะเป็นวัตถุดิบสำหรับมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ จากการวิเคราะห์โดยสถาบันวิเคราะห์ พบว่า ไกลโคแอลคาลอยด์ (โซลานีน, ชาโคนีน) มีค่าสูง ปริมาณของไกลโคแอลคาลอยด์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมันฝรั่งแต่ละลูก ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของมันแต่ละหัว

 อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่า หากกินไกลโคแอลคาลอยด์ในปริมาณมากในคราวเดียว อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ท้องร่วง อาเจียน และปวดท้อง ทาง Frito-Lay ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจเรียกคืนโดยสมัครใจ โดยหากมีสินค้าอยู่ในครอบครอง ทางบริษัทได้ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ โดยชำระค่าธรรมเนียม ทางบริษัทจะคืนเงินในภายหลัง

ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่จะขอคืน มีทั้งสิ้น 3,348 ถุง

 

เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) ร่อนจดหมายแจง "เลย์" ญี่ปุ่น เรียกคืนสินค้าผลิตจากไทย

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น

กรณีดังกล่าว ทำให้ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ส่งจดหมายชี้แจงดังนี้

กรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจของ บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผลิตภัณฑ์ Lay's Original Salt [ Lot วันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565, รหัส: 4902443590703, ขนาด 140 กรัม ] ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ตามที่บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล กรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ Lay's Original Salt [ Lot วันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565, รหัส: 4902443590703, ขนาด140 กรัม ] หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเรื่องผลิตภัณฑ์มีรสขม และฝาดหลังรับประทานนั้น

หลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Lot ดังกล่าวในห้องปฏิบัติการ บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น ตรวจพบสารไกลโคแอลคาลอยด์ในระดับที่สูงกว่าปกติ จึงให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจจากผู้บริโภค

ทั้งนี้สารไกลโคแอลคาลอยด์เป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในมันฝรั่ง สารดังกล่าวไม่ได้เกิดจากสารตกค้างหรือสารเติมแต่ง และไม่มีการปนเปื้อนแต่อย่างใด

 

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ขอรับรองว่ามันฝรั่งทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศไทย นั้นมีคุณภาพ และความปลอดภัยในระดับสูงสุดที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

PepsiCo มุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกส่วนของโลกเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพที่เข้มงวด บริษัทใช้เฉพาะส่วนผสมที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น

เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) ร่อนจดหมายแจง "เลย์" ญี่ปุ่น เรียกคืนสินค้าผลิตจากไทย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์