จีไอที เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติอัญมณีเครื่องประดับ 2-3 ก.พ.นี้

จีไอที เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติอัญมณีเครื่องประดับ  2-3 ก.พ.นี้

จีไอทีจัดประชุมวิชาการนานาชาติอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 “Towards the Sustainable Gem Industry”วันที่ 2-3 ก.พ.นี้ ดึงนักวิชาการอัญมณี และผู้ประกอบการทั่วโลกเข้าร่วม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอัญมณีและเครื่องประดับในทุกมิติ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ จีไอที(GIT)  เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับของไทยจัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ สร้างมูลค่าการดับต้นๆ ของประทศมาเป็นเวลานานโดยตัวเลขการส่งออกรวมทองคำในรอบ 11 เดือน ม.ค.-พ.ย.2564  มีมูลค่าสูงถึง 9,215.67 ล้านดอลลาร์และมีสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ

โดยปีนี้จะประเมินมูลค่าการส่งออกร่วมกับภาคเอกชนอีกครั้งว่าจะตั้งเป้าหมายเท่าไหร่แต่มั่นใจว่าจะเป็นบวกต่อเนื่อง แม้โควิด-19 จะยังมีการระบาดอยู่แต่ก็ไม่กระทบกับการซื้อขายเห็นได้จากการประมูลซื้อขายพลอยที่ผ่านมาพบว่าราคาปรับเพิ่มขี้นถึง 20-30% รวมทั้งการร่วมงานของผู้ประกอบการในกิจกรรมต่าง ๆที่มียอดซื้อขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ตามเป้า

จีไอที เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติอัญมณีเครื่องประดับ  2-3 ก.พ.นี้

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ของโลกคือ ความเติบโตอย่างยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี ซึ่งหากไม่ให้ความสำคัญอาจมีการนำไปเป็นประเด็นทางการค้าได้หากตรวจพบการเอาเปรียบแรงงาน หรือใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย การเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จีไอที จึงเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 (The 7th InternationalGem & Jewelry Conference" (GIT 2021) ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.  2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิด "Towards the Sustainable Gem Industry" ซึ่งจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการตลาด ซึ่งขณะนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 150 ราย ได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสุเมธ  กล่าวว่า   สถาบันยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจากงานด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยจัด งานประชุมวิชาการด้านพลอยสี หรือ Corundum Symposium ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เน้นความสำคัญกับอัญมณีประเภทคอรันดัม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และ แซฟไฟร์สีต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจัดว่าเป็นผู้ส่งออกหลักของอัญมณีกลุ่มนี้

รวมทั้งจัดประกวดสุดยอดพลอยสวย หรือ GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลของคอรันดัม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอัญมณีคุณภาพของประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

นอกจากนี้ การจัดงาน GIT 2021 ยังได้จัดอยู่ในช่วงเดียวกับการจัด งานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021 (International Chanthaburi Gems and jewelry Festival 2021 – 2022) ระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.พ. 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์  ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 300 คูหา และ บริการ GIT Mobile Lab เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีอีกด้วย