รัฐดึงห้างค้าปลีก ‘ตรึง’ ราคาไก่ 60-65 บาท/กก.

จากการหารือกับผู้ผลิตไก่ทั้งระบบ จะตรึงราคาจำหน่ายปลีกในห้างค้าปลีกค้างส่ง เช่น ไก่สดรวมเครื่องใน  และไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาท/กก. เป็นต้น

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ จากการหารือกับผู้ผลิตไก่ทั้งระบบ โดยจะตรึงราคาจำหน่ายปลีกในห้างค้าปลีกค้างส่ง เช่น ไก่สดรวมเครื่องใน  และไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาท/กก. เป็นต้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย