"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

สรุป 5 เรื่องสำคัญที่นักลงทุนควรรู้ก่อนจองซื้อ "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" พร้อมวิธีการจองซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่ม 18 ม.ค. 65 เวลา 08.30 น.

18 ม.ค. 65  ดีเดย์เปิดจอง "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" จาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ดิจิทัลกลุ่มอสังหาฯ รายแรกของไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่มต้นพร้อมกัน 08.30 น. 

ก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปดูเงื่อนไขการลงทุน ผลตอบแทน รวมถึงวิธีการ "ลงทะเบียนจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" ผ่านแอพฯ เป๋าตัง โดยสรุปเป็น 5 เรื่องสำคัญ ดังนี้

 

 1. หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี 

หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ เป็น หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565   

ประเภทหุ้นกู้: เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" (จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64) 

อายุหุ้นกู้: หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย: เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

 2. ซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ มีเงิน 1,000 ก็เริ่มลงทุนได้ 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท สำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ต่ำสุดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 50,000,000 บาท/ราย

 

 3. หุ้นดิจิทัลแสนสิริเริ่มซื้อได้ 18 ม.ค.- 20 ม.ค. 65 หรือจนกว่าจะหมด 

หุ้นดิจิทัลแสนสิริ เปิดจองซื้อ ตั้งแต่ 08.30 น. ของวันที่ 18 ม.ค.65 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขายแล้ว ทั้งนี้จะเปิดขายไม่เกิน 15.00 น. ของวันที่ 20 ม.ค. 65

 4. ซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริจองซื้อได้แค่แอพฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น  

สำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ สามารถจองซื้อผ่านช่องทางเดียว คือ "วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้" บนแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น 

"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

 

 

 5. วิธีการสมัคร "วอลเล็ต" ในแอพฯ "เป๋าตัง" เพื่อซื้อ "หุ้นดิจิทัลแสนสิริ" 

ก่อนที่จะจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ จะต้องลงทะเบียนที่ "วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้" ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ให้เรียบร้อยก่อน โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 

"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

 

- เข้าไปสมัครใช้วอลเล็ต "ซื้อขายหุ้นกู้" ตามขั้นตอน

"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

"หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค. "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" 5 เรื่องต้องรู้! ก่อนจองซื้อผ่าน "เป๋าตัง" 18 ม.ค.

ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

---------------------------------------------------

อ้างอิง: กรุงไทย

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์