รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (17 มกราคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (17 มกราคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2150-2300 ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1270-1300 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1850-1900 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1220

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ  
ชนิดข้าว บาท/100 กก.
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2300-2400
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2150-2300
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1270
ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1270-1300
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1850-1900
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1220
ข้าวขาว 100% ชั้น 2  -
ข้าวขาว 5% 1250
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ 1090-1130
ปลายข้าวขาวซีวัน 950-1000
รำข้าวขาว (ก.ก.) 9.50-9.60
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม  -
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1250
ข้าวนึ่ง 5%  -
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ  -
ปลายข้าวนึ่ง  -
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.)  -
ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 64/65 2000-2100
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2150-2300
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 1700-1850
ข้าวเหนียว กข.6 ภาคเหนือ ปี 64/65 2050-2150
ข้าวเหนียวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 64/65 1900-2000
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61  -
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62  -
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62   -
ปลายข้าวเหนียว 64/65 1300-1400
ปลายข้าวเหนียว 63/64 1270-1300
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน บาท/100 ก.ก.
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 1700
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 1650
ข้าวขาว 5% 1600
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว 1510
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ)  1500
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ 1400
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ)  -
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)  -
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)  -
   
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย  

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (17 มกราคม 2565)