“พิพัฒน์” ย้ำชัด! ไม่เก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” จากคนไทย

“พิพัฒน์” ย้ำชัด! ไม่เก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” จากคนไทย

“พิพัฒน์” รมว.การท่องเที่ยวฯ ย้ำไม่เก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” จากคนไทย เป็นการจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเท่านั้น ชี้การจัดเก็บ 300 บาทต่อครั้งเป็นอัตราที่เหมาะสม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว” จะเป็นการจัดเก็บเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเท่านั้น

โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ การสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าอัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นรายละ 300 บาทต่อครั้ง สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ว่าเงินจำนวน 300 บาทดังกล่าว จะนำเข้า กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประมาณ 50%  ซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 20% (ระยะเวลาความคุ้มครอง 45 วัน) ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 20-30% จะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เร็วที่สุดน่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้หากกระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน-กันยายน 2565) จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 ล้านคน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์