อาคเนย์ฯ ยื่นฟ้อง คปภ. ปมคำสั่งห้ามยกเลิกประกันเจอจ่ายจบ

อาคเนย์ฯ ยื่นฟ้อง คปภ. ปมคำสั่งห้ามยกเลิกประกันเจอจ่ายจบ

อาคเนย์ประกันภัย ยื่นฟ้อง เลขาคปภ. ชี้ขาดคดีพิพาท คำสั่งห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โควิด – 19 เจอจ่ายจบ ขณะที่ พิษโควิดทุบบริษัทประกันนาศภัยขาดทุนปิดตัวแล้ว 2 ราย และมีอย่างน้อย อีก 2 รายขาดสภาพคล่อง

รายงานจากเว็บไซด์ ศาลปกครองกลาง เปิดเผยว่า งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 44/2565 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง โดยผู้ฟ้องคดีคือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีคือ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่องตามกรณีพิพิาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรับคำฟ้องไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ อาคเนย์ประกันภัย  ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID – 19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยระบุว่าธุรกิจประกันภัยขาดทุนแล้วราว 2 หมื่นล้านบาทจากพิษ covid-19 โดยเฉพาะกรมธรรม์เจอจ่ายจบ   ทำให้ขณะนี้ มี 2 บริษัท ถูกสั่งปิดกิจการ และ มีอีกอย่างน้อย 2 บริษัท กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน