AMATA - EP.1: ผลประกอบการที่เวียดนามจะมีอัพไซส์

AMATA - EP.1: ผลประกอบการที่เวียดนามจะมีอัพไซส์

เราจัดประชุม AMATAV (บริษัทย่อยของ AMATA) กับกองทุนในประเทศ แนวโน้มการดำเนินงานที่เวียดนามเป็นบวก เวียดนามมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง (GDP +2.6% และ FDI +9.2% ปีที่แล้วและ คาด GDP +6.0-6.5% ปีนี้)

ยอดขายที่ดิน 52ha ปีที่แล้ว และจะเติบโตก้าวกระโดดเป็น 100ha ปีนี้ สูงกว่าคาดการณ์ของเราที่ 72ha  คาดยอดโอนที่ดินที่ 40ha ปีที่แล้วและ 100ha ปีนี้ เทียบกับคาดการณ์ 5ha และ 47ha  AMATAV มีแผนลงทุนสองโครงการใหม่ปีนี้ และจะขายโรงงานสำเร็จรูป 33 ยูนิต เราคงคำแนะนำ ซื้อ AMATA  

 

แนวโน้มแข็งแกร่ง

แม้จะมีการระบาดของโควิด แต่ GDP เวียดนามเติบโต 2.6% และ FDI เพิ่มขึ้น 9.2% เป็น 3.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา  จังหวัด Dong Nai และ Quang Ninh ซึ่งเป็นที่ตั้งนิคมฯ ของ AMATA ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี FDI ภาคการผลิตสูง 10 อันดับแรก นักลงทุนหลักจากสิงคโปร์ 34%, เกาหลี 16%, ญี่ปุ่น 13% และจีน 9% ได้แก่ Vanacapital, Marubeni, LG, Jinko Solar, และ Polytex Far Eastern รัฐบาลเวียดนามคาด GDP เติบโต 6.0-6.5% ในปี 2022 สนับสนุนจากภาคการส่งออกและ FDI เวียดนามจะได้ประโยชน์จากจำนวน FTA ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ EVFTA, RCEP และ CPTPP ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ยอดขายที่ดินเติบโตเท่าตัวในปีนี้

ยอดขายที่ดิน 52ha (322 ไร่) ในปี FY21 จากศูนย์ในปี FY20 แบ่งเป็น 40ha (247 ไร่) ที่ Halong และ 12ha (75 ไร่) ที่ Bien Hoa   จากแผนการเปิด Halong เฟส 2 และ Long Thanh เฟส 1 จะส่งผลให้บริษัทมีที่ดินพร้อมขายรวม 226ha (1,413 ไร่) บริษัทตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีนี้เพิ่มเท่าตัวเป็น 100ha (625 ไร่) ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของเราที่ 72ha (450 ไร่)  แบ่งเป็น 50ha (313 ไร่) ที่ Halong, 40ha (250 ไร่) ที่ Long Thanh และ 10ha (62 ไร่) ที่ Bien Hoa บริษัทมีลูกค้า >120ha (750 ไร่) อยู่ระหว่างเจรจา ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนในเวียดนามอยู่แล้ว

 

อัพไซส์หลายรายการ

อัพไซส์จากการบันทึกรายได้ 40ha (247 ไร่) ใน FY21F และ 100ha (625 ไร่) ในปี FY22F จากคาดการณ์ของบริษัท เทียบกับประมาณการของเราที่ 5ha (31 ไร่) และ 47ha (294 ไร่) AMATAV จะลงทุนโครงการใหม่ในภาคเหนือและภาคใต้ โดยรายละเอียดจะประกาศใน 4Q22 บริษัทมีแผนขายโรงงานสำเร็จรูปทั้ง 33 ยูนิตให้พันธมิตร เราคาดกำไรสุทธิ 580 ลบ. (เรายังไม่รวมในประมาณการของเรา)