ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.382 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.382 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (12 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.382 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (11 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.509 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)