ส่งออกชายแดนโต 1.2 หมื่นล้าน แม้กระทบโควิด

ส่งออกชายแดนโต 1.2 หมื่นล้าน แม้กระทบโควิด

มกอช. ลงพื้นที่ตรวจด่านหนองคาย ย้ำมาตรการคุมเข้มสุขอนามัย ตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร รับเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน ชี้ ปี 64 ส่งออกสินค้าชายแดน โตเพิ่มขึ้นกว่า 1.2 หมื่นล้าน แม้กระทบโควิดระบาด

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมประชุมหารือ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านด่านจังหวัดหนองคาย รวมถึงการใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรในปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ส่งออกชายแดนโต 1.2 หมื่นล้าน แม้กระทบโควิด

ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์หนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาหนองคาย เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหนองคายและนาทา เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยมี พ.ต.อ. ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร หนองคาย จังหวัดหนองคาย และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

 

นายพิศาล กล่าวว่า การร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการขยายตัวทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้เส้นทางรถไฟ ลาว-จีน ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและความพร้อมในการดำเนินการบริเวณด่านหนองคาย ซึ่งได้ถูกเพิ่มลงในพิธีสารเกี่ยวการส่งออกและนำเข้าผลไม้ทางบก ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างไทยกับจีน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำมาตรการการควบคุมด้านสุขอนามัยและการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไข รวมถึงเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ภาพรวมสถิติการค้าชายแดนรายปีงบประมาณ (Border Trade) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป. ลาว รวมทั้งการนำเข้า-ส่งออกในปีงบประมาณ 2564 มีมูลค่าถึง 70,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากการส่งออกที่มากกว่าการนำเข้าถึง 6 เท่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางของประชาชนแต่การค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย พบว่า การส่งออกสินค้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 23% โดยเพิ่มขึ้นกว่า 12,000 ล้านบาท ในขณะที่การนำเข้าลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณ 2,000 ล้านบาท