ตอน :: การเป็น Hybrid Coach 2022 ของทุกคน !

ตอน :: การเป็น Hybrid Coach 2022 ของทุกคน !

ในการเป็น Hybrid Coach 2022 ของทุกคนที่มีลูกน้อง ยกเว้นท่านสนุกกับการสร้างปัญหาเพื่อบ่นว่าลูกน้องมีแต่ปัญหา... เริ่มเป็น Hybrid Coach ตั้งแต่ต้นปี เพื่อนำทีมฟันฝ่าอุปสรรคในปีนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกันดีกว่า

Part 1. ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

คนที่มีลูกน้อง บ่อยครั้งที่มักจะบริหารลูกน้องด้วย “ตำแหน่ง” และมักจะเผลอคิดไปว่า “ลูกน้องก็คือลูกน้อง” จะไปเสียเวลาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนตัวเราก็คือ “เจ้านายโดยตำแหน่ง” ไม่ว่าจะตำแหน่ง ผู้จัดการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง

เมื่อเอาตำแหน่งเป็นตัวตั้ง ก็มักจะเผลอบริหารด้วยอารมณ์ ด้วยความต้องการส่วนตัวเป็นหลัก ปัญหาก็มักจะมีกับคนที่มีลูกน้องมาโดยตลอด

ตำแหน่ง กับ ภาวะผู้นำ เป็นคนละเรื่อง และคนที่มีตำแหน่ง แต่ไม่รู้วิธีนำทีม ไม่รู้วิธี Coaching ลูกน้อง ก็มักจะทำให้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่อง กลายเป็นเรื่องเสมอ

Part 2. สองปีที่ผ่านมา

โควิดมาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบเดิมที่ส่วนมากเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่บริษัท ยกเว้นฝ่ายขายหรือฝ่ายที่ต้องออกไปปฏิบัติการข้างนอกเป็นบางครั้ง

ตลอดสองปีที่ผ่านมา การทำงานแบบผสมผสาน Work From Home และ Work From Anywhere และWork From Office สลับกันไปมา เป็นเรื่องธรรมดาที่คุ้นเคย แต่ในชีวิตจริงของการทำงานระหว่าง คนที่มีลูกน้อง การบริหารแบบเจอหน้าเจอตาแบบในอดีตยังเกิดปัญหา เมื่อเจอสถานการณ์โควิตระบาด ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ กับชีวิต กับความเครียด ปัญหายิ่งเพิ่มมากขึ้น

Part 3. ปัญหามีมากขึ้นเพราะอะไร?

เพราะการสื่อสารระหว่างกันมีการเปลี่ยนแปลง เดิมสื่อสารกันเจอหน้าแบบตัวเป็นๆ แต่ปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แบบ Hybrid Work ผ่านทาง ข้อความ ( เช่น Line เดี่ยว / Line กลุ่ม) สื่อสารผ่านทางเสียงอย่างเดียว (โทรคุยด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์ ผ่านทาง Line ผ่านทาง messenger) สื่อสารผ่าน หน้าจอ zoom หรือ ms team (ทางมือถือ ทางแท้ปเลต และ โน้ตบุ๊ค)และผสมผสานสองถึงสามช่องทางสื่อสารในระยะเวลาเดียวกัน

การบริหารและการสื่อสารแบบเจอหน้าเจอตาใกล้ชิด สามารถสังเกตุ รับรู้ ปฏิกิริยาโต้ตอบได้มากกว่าและชัดเจนกว่าการสื่อสารผ่านทางข้อความ ทางเสียง หรือหน้าจอซึ่งอาจเห็นไม่ชัด ยิ่งเจ้านายหลายคน เป็นประเภท ถนัดพิมพ์สั้นๆ สื่อห้วนๆ คิดอะไรก็พิมพ์ แล้วส่งข้อความทันที คิดอะไรก็พูด ออกไปแบบไม่สนใจความรู้สึก

ปัญหาของลูกน้อง ที่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหาร การสื่อสารของคนที่เป็นเจ้านาย ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยที่เจ้านายอาจไม่รู้ตัว หรือ พอจะรู้ตัวแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไง

Part 4. ปัญหาซ้อนปัญหา

ปัญหาเดิมคือ ผู้บริหาร ผู้จัดการบางคนที่มีลูกน้อง ไม่ได้บริหารด้วยภาวะผู้นำและ Coach แต่บริหารด้วยตำแหน่ง ใช้ “ตำแหน่งความเป็นเจ้านายสื่อสารไปยังตำแหน่งของลูกน้อง” ปัญหาที่เพิ่มมาซ้อนคือ รูปแบบการพบกันเปลี่ยนไปเจอในช่องทางอื่น ไม่ได้มีโอกาสคุยกันอย่างใกล้ชิด ขาดการสังเกตุถึงปฏิกิริยาตอบรับในระหว่างพูดคุย

ตัวอย่างเช่น ส่งข้อความทาง Line ให้ลูกน้องเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผ่านทาง zoom ในบ่ายวันนี้ “บ่ายสองที่จะประชุมกัน เตรียมข้อมูลมาให้พร้อม ประชุมครั้งที่แล้วทำให้พี่เสียเวลามาก น่าจะคิดเองได้ว่าพี่ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง!”

ถ้าลูกน้องอ่านข้อความทาง Line นี้แล้วไม่คิดมาก ก็แล้วไป แต่จะมีลูกน้องซักกี่คนที่อ่านแล้วไม่คิดว่ากำลัง “ถูกเจ้านายด่าด้วยอักษร” ทางLine อีกแล้ว!?

หรือในระหว่างการประชุมผ่านทาง zoom สัญญาณทางฝั่งของลูกน้องไม่ค่อยดี ภาพค้างบ่อยๆ ต้องเข้าใหม่เป็นระยะ เพราะลูกน้องใช้internetผ่านซิมไม่ได้ใช้ wifi internet เจ้านายที่ประชุมก็หงุดหงิดใส่ลูกน้องเป็นระยะ

Part 5. เป็น Hybrid Coach

การเป็น Hybrid Coach สำหรับผู้นำทุกระดับ ไม่ว่าจะระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนอะไร

การเป็นผู้นำ การเป็น Hybrid Coach ในยุคปัจจุบัน ต้องยืดหยุ่น ต้องผสมผสาน ต้องเข้าในสถานการณ์และรู้จักใช้เครื่องมือ ในการสื่อสาร การบริหารและการ Coaching ทีมงาน ถ้าจะสื่อสารผ่านทาง ข้อความ ( เช่นLine เดี่ยว / Line กลุ่ม)หรือข้อความช่องทางอื่นๆ ต้องชัดเจนว่าต้องการสื่ออะไร และ ควรสื่ออย่างไร ไม่ให้คนที่อ่านรู้สึกว่า ถูกสั่งตลอด ถูกบ่น ถูกตำหนิ ถูกแซะในข้อความที่สื่อ ไม่ได้หมายถึงต้องสื่อแบบเอาใจ แต่ต้องสื่อแบบเข้าใจคน

สื่อสารผ่านทางเสียง ทั้งสิ่งที่พูดและน้ำเสียงที่พูด ต้องพูดให้เหมาะกับสถานการณ์ พูดให้ชัดแต่ไม่ห้วน สื่อสารผ่าน หน้าจอ zoom หรือ ms team ต้องเข้าใจความพร้อมของแต่ละคนที่อาจมีไม่สมบูรณ์แบบเท่ากันทุกคน ลูกน้องบางคนถนัดใช้อุปกรณ์แบบใด แบบใดไม่ถนัด บางคนคล่องบางคนช้า

สรุปง่ายๆ Hybrid Coach ในยุคปัจจุบัน ต้องเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นทีมงาน ไม่ใช่มองแค่เป็นลูกน้อง ที่ต้องตอบสนองตามใจตามอารมณ์ของตนเอง

Part. 6.ไม่ใช่เรื่องยาก

ที่ “ควรและจำเป็น” เท่านั้น ในการเป็น Hybrid Coach ของทุกคนที่มีลูกน้อง ยกเว้นท่านสนุกกับการสร้างปัญหาเพื่อบ่นว่าลูกน้องมีแต่ปัญหา...

เริ่มเป็น Hybrid Coach ตั้งแต่ต้นปี เพื่อนำทีมฟันฝ่าอุปสรรคในปีนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกันดีกว่าครับ.