คปภ.ยันคำสั่งห้ามบอกเลิกกรมธรรม์โควิด ชอบด้วยกฎหมาย

คปภ.ยันคำสั่งห้ามบอกเลิกกรมธรรม์โควิด ชอบด้วยกฎหมาย

คปภ. เผย มีเวลา 30 วัน พิจารณาคำอุทธรณ์ของสมาคมประกันวินาศภัย ยกเลิก 2 คำสั่ง “ห้ามยกเลิกกรมธรรม์-ค่ารักษาพยาบาล" โควิด ก่อนชงบอร์ด คปภ. พิจารณา ยันออกประกาศชอบตามกฎหมาย แจงไม่มีย้อนหลังเป็นโทษต่อบริษัทประกัน

จากกรณี สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีมติเอกฉันท์ ยื่นอุทธรณ์บอร์ด คปภ. พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียน  2 ฉบับ ได้แก่ 1.คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 ก.ค.2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย และ 2.คำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2564 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2564 เรื่อง การรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คปภ. ซึ่งมีกรอบระยะเวลาพิจารณา 30 วัน ก่อนที่จะเสนอบอร์ดคปภ. เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งทีมงานกฎหมายได้ดูข้อมูลแล้ว ยืนยันว่า เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้มีการย้อนหลังเป็นโทษต่อบริษัทประกันภัยแต่อย่างใด 

ทั้งนี้แม้จะมีข้อความที่ให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกโดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะสามารถบอกเลิกได้โดยไปอ้างว่ามีความเสี่ยงเปลี่ยนไปหรือจะขาดทุน แล้วบอกเลิกแบบเหมาเข่ง แทนที่จะเลือกวิธีการอื่นที่ไม่เป็นการรอนสิทธิ เนื่องจากแนวทางเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก 

โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นฝ่ายผิด การตีความสัญญาสำเร็จรูปโดยส่งผลเป็นโทษแก่ผู้บริโภคย่อมเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เป็นธรรม จึงไม่สามารถทำได้ภายใต้พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ นอกจากนี้ ยังขัดต่อหลักการของการประกันภัย โดยที่มีข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานสนับสนุนชัดเจน

 "ตอนนี้ขอไม่เปิดเผยรายละเอียด เพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดี เพราะทราบว่าทางบริษัทกำลังเตรียมฟ้อง คปภ. เพื่อจะขอเพิกถอนคำสั่งนี้ และเรียกค่าเสียหาย ถ้าทำได้สำเร็จจะกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนหลายล้านคน ซึ่งตนและทีมงานของสำนักงาน คปภ. ขอยืนยันว่าจะขอยืนหยัดและสู้เพื่อหลักการ ความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชน"

ส่วนผลกระทบจากการระบาดของโอมิครอนต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัย คปภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการหารือกันเพื่อหามาตรการอื่นเยียวยา ในแนวทางที่ไม่ริดรอนสิทธิของผู้บริโภค และหารือกับฝั่งของบริษัทประกันด้วย เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนหาทางออกที่เกิดประโยชน์และไม่ขัดต่อกฎหมาย