สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พาย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน ก่อนที่บริษัท "เดอะวันประกันภัย" จำกัด (มหาชน) โดนสั่งปิดเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ทีมข่าว กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พาย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน ก่อนที่บริษัท "เดอะวันประกันภัย" จำกัด (มหาชน) โดนสั่งปิดเพิกถอนใบอนุญาต โดยกระทรวงการคลัง เผยรายละเอียดซึ่งทางบริษัทฯ ไม่มีเงินจ่ายสินไหมประกันโควิดรวมเป็นเงินกว่า  2,435 ล้านบาท

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คลัง ลงดาบสั่งปิด "เดอะวัน ประกันภัย" มีผล 13 ธ.ค.64 นี้ เหตุไม่มีเงินเพิ่มทุน

- เปิดปม "เดอะวันประกันภัย" เจอลงดาบสั่งปิด เหตุเพิกถอนใบอนุญาตฉบับละเอียด

 

ซึ่ง "เดอะวันประกันภัย" ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 2423/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ย้อนไทม์ไลน์ "เดอะวันประกันภัย" 4 เดือนก่อนถูกสั่งปิดเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท

 

- 1 กันยายน 2564 "เดอะวันประกันภัย" เรียน แจ้งลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินใดๆ เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเพื่อเร่งดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ โปรดระมันระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับเงินในนามบริษัทฯ

 

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

เรียน ลูกค้าบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย ทุกท่าน เนื่องจากเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แผนประกันภัยโควิดที่ล่าช้าของบริษัทฯ

 

ทางบริษัทฯ จึงข้อชี้แจงตามประกาศด้านล่างนี้ซึ่งระบุว่า บริษัทฯได้นำเนินการตรวจสอบเอกสาร พิจารณาสินไหมและนัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าทุกรายตามลำดับขั้นตอน 

 

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแนบมาในเอกสาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 

 

บริษัทฯพร้อมชำระค่าสินไหมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้กับลูกค้าทุกรายตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์

 

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

 

- 3 กันยายน 2564 ทางบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งช่องทางการจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 ให้จัดส่งเอกสารเคลมตตัวจริงพร้อมลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ หรือท่านสามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ หรือที่ศูนย์รับเอกสาร สนามฟุตบอล Super Star Arena ในซอยลาดพร้าว 80 ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

สำหรับท่านที่ส่งมาทางอีเมล์ก่อนหน้านั้นแล้ว บริษัทฯ จะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด

 

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

- 9 กันยายน 2564 ทางบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งช่องทางการจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 ให้จัดส่งเอกสารเคลมตตัวจริงพร้อมลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ หรือท่านสามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

- 23 กันยายน 2564 แจ้งประกาศ เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้วันที่ 24 กันยายน 2564 (วันมหิดล) เป็นวันหยุดพิเศษ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งหยุดทำการในวันดังกล่าวและจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 กันยายน 2564

 

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

- 25 ตุลาคม 2564 เรียน ลูกค้าทุกท่าน ช่องทางในการติดตามสถานะเคลมประกันโควิดของ บมจ. เดอะวัน ประกันภัย คือ Line Officail Account : ONE COVID (ID Line : @one_covid) เท่านั้น

 

สั่งปิด "เดอะวันประกันภัย" ย้อนไทม์ไลน์ 4 เดือน เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 

- 5 พฤศจิกายน 2564 คปภ. ประกาศ 3 รายชื่อ ประกอบด้วย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรการเสริมสภาพคล่อง เพื่อจ่ายเคลมประกันโควิดให้กับประชาชน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

คปภ. ระบุว่า มาตรการผ่อนผันดังกล่าว จะช่วยเสริมความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจให้กับทั้ง 3 บริษัทที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเคลมประกันโควิด-19 

 

- 12 พฤศจิกายน 2564 "เดอะวันประกันภัย" ได้ทยอยส่งข้อความ sms ให้กับลูกค้าประกันโควิดเจอจ่ายจบเช่นกัน  เรื่อง "ขอเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ"

 

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ. ได้ให้ทีมกฎหมายตรวจสอบเรื่อง "ขอเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ"  แล้ว เท่าที่ดูเป็นการให้ทางเลือกแก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อให้พิจารณาเลือก บริษัทไม่ได้บังคับบอกเลิกกรมธรรม์  ดังนั้นจึงเป็นสิทธิของลูกค้าประกันโควิดเจอจ่ายจบ

 

ทั้งนี้ หากลูกค้าประกันโควิดเจอจ่ายจบ ไม่เลิกตาม 4 แนวทางที่บริษัทยืนข้อเสนอมา ขอย้ำว่า  บริษัทก็ยังให้คุ้มครองตามเงื่อนไขเดิมอยู่

 

- 15 พฤศจิกายน 2564 คปภ.ชี้แจงกรณี "เดอะวันประกันภัย" แจ้งให้ลูกค้าเลือกรับข้อเสนอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์โควิด เจอจ่ายจบใน 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนอัตโนมัตินั้น ยืนยันว่าไม่มีผล เพราะต้องสมัครใจเท่านั้น ลั่นบริษัทใดฝ่าฝืน มีโทษสูงสูดปรับไม่เกินครั้งละ 300,000 บาท สามารถร้องเรียนได้ที่ คปภ.

 

- 29 พฤศจิกายน 2564 คปภ. ชี้แจงกรณีบริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงประกาศว่าบริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่องนั้น

 

โดย คปภ. ยืนยันว่า ตอนนี้ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการปิด หรือหยุดประกอบการ และสำนักงาน คปภ. ได้ส่งทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สายกฎหมายฯ สายคุ้มครองสิทธิฯ  สายตรวจสอบ และสายวิเคราะห์ฯเข้าไปตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน รวมถึงดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการจ่ายเคลมให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยแล้ว ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก

 

หากบริษัทไปหยุดทำการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง คปภ. ก็ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษ รวมทั้งหากบริษัทดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงาน คปภ.จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

ส่วนประชาชนที่มีปัญหาเรื่องการเคลมกับเดอะวันประกันภัย หรือการถูกประวิงเวลาการจ่ายค่าสินไหมล่าช้า สามารถร้องเรียนกับ สำนักงานคปภ.ได้ ซึ่งได้มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันโควิดโดยเฉพาะไว้แล้ว โดย คปภ.พร้อมดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่

 

- 13 ธันวาคม 2564 กระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564 เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีความสามารถเพิ่มทุน และไม่เพียงพอต่อการจ่ายสินไหมทดแทน และบริษัทฯ ไม่มีเงินจ่ายสินไหมประกันโควิดรวมเป็นเงินกว่า  2,435 ล้านบาท 

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : The One Insurance , กระทรวงการคลัง