TPCH เผยโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย Landfill เริ่ม CODกฟน. ซื้อขาย 8เมดะวัตต์ แล้ว

TPCH เผยโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย  Landfill เริ่ม CODกฟน. ซื้อขาย 8เมดะวัตต์ แล้ว

"ทีพีซี เพาเวอร์ "เผยโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย Landfill เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ กับการไฟฟ้า นครหลวง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม2564 ทางโรงไฟฟ้าสยาม พาวเวอร์ โรงไฟฟ้า จากขยะมูลฝอย Landfill ที่ตั้งโครงการ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ TPCH ได้เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเป็น โรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย Landfill โรงที่ 1 ของ TPCH ที่ได้จ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมกำลังการผลิตที่เสนอขาย ไฟฟ้า 106.5 เมกะวัตต์ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5.7 เมกะวัตต์ รวมโครงการทั้งสิ้น 112.2 เมกะวัตต์