’เรือจำลอง’ สร้างรายได้หลังเกษียณ หลากหลายรูปแบบ

อดีตตำรวจน้ำสร้างโมเดล ’เรือจำลอง’ จากไม้สักหลากหลายรูปแบบ สร้างรายได้หลังเกษียณ ได้โอท็อป 4 ดาวประจำห้วยยอด จังหวัดตรง

อดีตตำรวจน้ำสร้างโมเดล ’เรือจำลอง’ จากไม้สักหลากหลายรูปแบบ สร้างรายได้หลังเกษียณ ได้โอท็อป 4 ดาวประจำห้วยยอด จังหวัดตรง