พาณิชย์ ถกผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหมูแพง

พาณิชย์ ถกผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหมูแพง

พาณิชย์เร่งแก้ปัญหาราคาหมู ชี้หมูแพงจากโควิดทำความต้องการหมูลดลง ประกอบกับหมูติดโรคพีอาร์อาร์เอส เตรียมขยาย “พาณิชย์ลดราคา หมูเนื้อแดง”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาจำหน่ายหมู ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมทั้งผู้เลี้ยงสุกร พบว่า สาเหตุที่ราคามีการปรับสูงขึ้น นายชัยวัฒน์  

โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่า ปกติปริมาณหมูขุนในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 

22 ล้านตัว แต่ในปี 2564 ได้ปรับลดลงเหลือ 19 ล้านตัว โดยมีสาเหตุมาจากผู้เลี้ยงขาดความมั่นใจและแรงจูงใจในการนำหมูเข้าเลี้ยง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

 

ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณความต้องการบริโภคหมูในประเทศลดลง ราคาไม่จูงใจ และต้นทุนค่าบริหารจัดการฟาร์มในการควบคุมโรคและต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สาเหตุที่สำคัญคืออัตราการสูญเสียจากการเลี้ยงเนื่องจากการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) และโรคอหิวาต์สุกร (CSF) ตลอดจนมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจำกัดจำนวนการเลี้ยงทำให้ปริมาณหมูขุนลดลงประมาณ 15% ซึ่งคณะกรรมการพิกบอร์ด (Pig Board) ที่ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสุกรทั้งในด้านการพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริง 

 

รวมทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับดอกเบี้ย 0% หรือเกษตรรายย่อยที่สมัครด้วยตัวเองจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1-2% ในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้กรมปศุสัตว์ไปเร่งดำเนินการคู่ขนานทั้งในด้านวัคซีนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ระบบโดยเร็ว

 

 นายวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ในด้านผู้บริโภคได้สั่งการให้กรมการค้าภายในขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคา ! ...ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ออกไป โดยให้พิจารณาอย่างรอบด้านคำนึงถึงผลกระทบ ด้านราคาต่อประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

 

 “กรมฯและพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคา และดำเนินการกับผู้ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเฉียบขาเเบื้องต้นกรมฯกได้ขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีก-ค้าส่งตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ นายวัฒนศักดิ์ กล่าว

 

สำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคา!...ช่วยประชาชน ได้เตรียมการไว้แล้ว ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบประชาชน เกษตกร และกลไกตลาด ในส่วนการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหมูและสินค้าอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด หากพบการจำหน่ายไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร แจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ