ทอท.เล็งชง “อนุทิน” เคาะประมูล ขยายเทอร์มินอลสุวรรณภูมิฝั่งตะวันออก

ทอท.เล็งชง “อนุทิน” เคาะประมูล ขยายเทอร์มินอลสุวรรณภูมิฝั่งตะวันออก

ทอท.เตรียมชง “อนุทิน” อนุมัติต้นปี 65 เดินหน้าเปิดชิงเค้ก 6.6 พันล้านบาท สร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิฝั่งตะวันออก ยืนยัน “ไออาต้า” ไฟเขียวถึงเวลาต้องขยาย

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ภายในเดือน ม.ค.2565 ทอท.เตรียมนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) สนามบินสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุน 6,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเสนอพัฒนาโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ได้ข้อยุติ และไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องการก่อสร้างแล้ว อีกทั้งปัจจุบันยังผลการศึกษาของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ยังระบุว่า ทอท.มีความเหมาะสมควรสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักที่ 1 ขณะเดียวกันสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็ไม่ขัดข้องในการพัฒนาโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ทอท.ยืนยันว่าการนำเอาโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออกมาดำเนินการก่อนช่วงนี้ ถือว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีการเดินทางไม่มาก จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงถือเป็นโอกาสที่ต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารกลับมาขยายตัวในอนาคต

ส่วนสาเหตุที่ ทอท.ดำเนินการพัฒนาอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกก่อน เพราะมีพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับอาคารผู้โดยสารหลักในปัจจุบัน หากดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ปริมาณผู้โดยสารกลับมาปกติแล้ว หากมีการก่อสร้างส่วนตะวันออก อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการในอาคารผู้โดยสารหลักได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ได้รับทราบหลักการ ของ ทอท. ที่เสนอจะก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออกก่อน เพราะมีความพร้อมมากที่สุด และไม่มีปัญหาเรื่องการคัดค้านแล้ว โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอนุมัติโครงการได้ช่วงต้นเดือน ม.ค.2565

หลังจากนั้น ทอท.จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกครั้ง เนื่องจากแบบก่อสร้างเดิมมีการศึกษามากกว่า 5-6 ปี ซึ่งอาจไม่สะท้อนความต้องการขอผู้โดยสารในปัจจุบัน และตั้งเป้าที่จะเปิดประมูลก่อสร้างโครงการดังกล่าวในช่วงกลางปี 2565

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) มีพื้นที่อาคาร รวมทั้งสิ้น 66,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย เคาน์เตอร์เช็คอิน 108 จุด สายพานะรับกระเป๋า 6 ชุด และช่องตรวจค้น 9 ช่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถ รองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ 15 ล้านคนต่อปี

รายงานข่าวจาก ทอท.ระบุว่า โครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออก ถือเป็น 1 ใน 3 โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ ทอท.อยู่ระหว่างการทบทวนความเหมาะสม วงเงินลงทุนราว 6 หมื่นล้านบาท ประกอบไปด้วย 

1.อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 7,830 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร

2.อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 7,830 ล้านบาทเพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร 

3.โครงการส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) รองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี และขยายได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 41,260 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 348,000 ตารางเมตร 

ในขณะที่โครงการอาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตกและส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอโครงการต่อไป