แกะกล่อง “ของขวัญปีใหม่” สำนักงานประกันสังคม

แกะกล่อง “ของขวัญปีใหม่” สำนักงานประกันสังคม

เช็คที่นี่! "รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565" แกะกล่อง “ของขวัญปีใหม่” พ.ศ.2565 ของ "สำนักงานประกันสังคม" ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปรับลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40

ติดตามความคืบหน้า "รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565" ภายหลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อเป็นการแจกของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชนและได้เสนอ ครม. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ในช่วง ปีใหม่ 2565 นั้น

ล่าสุด วันนี้( 27 ธ.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ดังนี้


1. ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายรายใหม่ ไม่ต้องสำรองจ่ายในการขอรับสิทธิประโยชน์ สามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับสำนักงานประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2.ปรับลดอัตราเงินสมทบ ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือ 60% ของเงินสมทบเดิมเป็นระยะเวลา 6 เดือน

3.มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพ จัดหาของเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ ที่พักรักษาตัว ณ สถานพยาบาล หรือ ณ บ้านพักทั่วประเทศ

แกะกล่อง “ของขวัญปีใหม่” สำนักงานประกันสังคม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

  • สัญชาติไทย
  • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
  • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 
  • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40

  • หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม 
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

 

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

หรือสมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

แกะกล่อง “ของขวัญปีใหม่” สำนักงานประกันสังคม

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์