‘จุรินทร์’ คุม ‘กระเช้าของขวัญ’ ป้องกันตุกติก

กรมการค้าภายในตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ โดยกำชับไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน มาจัดกระเช้า

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้กรมการค้าภายในตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ โดยกำชับไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน มาจัดกระเช้า

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์