"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวดที่ 10 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่!

"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวดที่ 10 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่!

ตรวจสอบเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. โอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 10 วงเงิน 1,174 ล้านบาท เช็คล่าสุด ใครยังไม่ได้รีบอัพเดทเลย

ยังคงอัพเดทโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร""เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบ เช็คที่นี่ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้าให้ทราบก่อนใคร 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 นั้น

"ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

ล่าสุด วันนี้(22 ธ.ค.64) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการ โอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 10 อีกจำนวน 1,174 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 93,302 ครัวเรือน

 

ผลการโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" 

 • งวดที่ 1-10 รวมทั้งหมดจำนวน 83,483 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,683,606 ครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัวเรือน

"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวดที่ 10 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หลักเกณฑ์การจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" 

 1. เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. แจ้ง รายชื่อ ประเภทปลูกข้าว ช่วงเวลาวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว และราคาส่วนต่างต้องชดเชยตามพื้นที่ทั้งหมด เพื่อคำนวณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณกำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อส่งให้ ธ.ก.ส.ใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้น ธ.ก.ส. จะส่ง SMS หรือแจ้งในพื้นที่ให้เกษตรกรรับทราบ โดยขอย้ำให้เกษตรกรดูแลความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% เพื่อนำมาร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว เพื่อรับเงินค่าเก็บรักษาข้าวในยุ้งฉาง โดยรัฐบาลดูแลค่าเก็บรักษา เมื่อข้าวไม่ออกสู่ตลาดจำนวนมากพร้อมกัน ราคาจะขยับขึ้น เพื่อช่วยเหลือรัฐทางอ้อม

จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ 

 1. เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 

"เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนงวดที่ 10 ยังไม่ได้เงิน เช็คที่นี่!

 

ที่มา : ธ.ก.ส.